Nýir kjarasamningar verslunar- og verkafólks 2019-2022

LÍFSKJARASAMNINGURINN 2019-2022

KJARASAMNINGUR VR OG LÍV VIÐ SA

KJARSAMNINGUR STARFSGREINASAMBANDS ÍSLANDS VIÐ SA - Kynningarbæklingur SGS um kjarasamninginn

KJARASAMNINGUR EFLINGAR VIÐ SA

Rafiðnaðarsambands Íslands, Samiðn, Matvís, VM- Félags vélstjóra og málmtæknimanna, Grafía, Byggiðn og Félag hársnyrtisveina undirrituðu nýjan kjarasamning 3. maí við Samtök atvinnulífsins með gildistíma til 1. nóvember 2022. Áherslur samninga iðnaðarmanna eru á sömu nótum og í lífskjarasamningunum.

KJARASAMNINGUR RAFIÐNAÐARSAMBANDS ÍSLANDS VIРSA

KJARASAMNINGUR SAMIÐNAR VIРSA

KJARASAMNINGUR MATVÍS VIÐ SA

KJARASAMNINGUR VM VIРSA KYNNING Á KJARASAMNINGI VM

KJARASAMNINGUR GRAFÍU VIРSA

KJARASAMNINGUR FÉLAGS HÁRSNYRTISVEINA VIÐ SA

Fylgiskjal Samiðnar og SA vegna meistara

Fylgiskjal Fitar og SA vegna snyrtifræðinga

Helstu atriði nýrra kjarsamninga verslunar-, skrifstofu- og verkafólks:

 Kjarasamningarnir gilda frá 1. apríl 2019 - 1. nóvember 2022
 Krónutöluhækkanir - 17 þúsund kr. hækkun á öll mánaðarlaun 1. apríl 2019
 Lægstu laun hækka mest - 30% hækkun á lægstu taxta
 Aukið vinnustaðalýðræði með möguleika á verulegri styttingu vinnutímans (mestu breytingar í tæpa hálfa öld)
 Eingreiðsla upp á 26 þúsund kr. sem kemur til útborgunar í byrjun maí 2019
 Skilyrði sköpuð fyrir verulegri vaxtalækkun á samningstímanum
 Skattbyrði hinna tekjulægstu lækkar um 10 þúsund kr. á mánuði

Almenn hækkun á mánaðarlaun fyrir fullt starf
• 1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
• 1. apríl 2020 18.000 kr.
• 1. janúar 2021 15.750 kr.
• 1. janúar 2022 17.250 kr.

Kauptaxtar hækka sérstaklega
1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
1. apríl 2020 24.000 kr.
1. janúar 2021 24.000 kr.
1. janúar 2022 25.000 kr.

Kjaratengdir liðir kjarasamninga (t.d. bónusar) hækka um 2,5% á sömu dagsetningum, nema um annað hafi verið samið.


Á árunum 2020-2023 komi til framkvæmda launaauki að gefinni ákveðinni þróun á vergri landsframleiðslu á hvern íbúa.

Hagvaxtartengdar launahækkanir byggjast á hagvaxtartölum ársins á undan, reiknuðum af Hagstofu Íslands.

Hækkun hagvaxtar á íbúa milli ára

Launahækkun á taxta

Launahækkun á laun ofan við taxta

1.00-1.50%

3.000 kr.

2.250 kr.

1.51-2.00%

5.500 kr.

4.125 kr.

2.01-2.50%

8.000 kr.

6.000 kr.

2.51-3.00%

10.500 kr.

7.875 kr.

Meira en 3.00%

13.000 kr.

9.750 kr.

Tenging við hagvöxt (hagvaxtarauki) tryggir launafólki hlutdeild í verðmætasköpuninni. Þetta ákvæði nýtist best þeim tekjulægri þar sem þessi hækkun fer af fullum þunga á taxtakaup og ¾ á önnur laun. Hagvaxtarauki getur hækkað taxtalaun um 3-13 þúsund á ári eftir því hvað verg landsframleiðsla á mann hækkar mikið á tímabilinu (sjá tölurnar hér að ofan).

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf
• 1. apríl 2019 317.000 kr. á mánuði
• 1. apríl 2020 335.000 kr.
• 1. janúar 2021 351.000 kr.
• 1. janúar 2022 368.000 kr

Desemberuppót (var 89.000 kr. 2018)
2019 92.000 kr.
2020 94.000 kr.
2021 96.000 kr.
2022 98.000 kr.

Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár (var 48.000 kr. 2018)
• 1. maí 2019 50.000 kr.
• 1. maí 2020 51.000 kr.
• 1. maí 2021 52.000 kr.
• 1. maí 2022 53.000 kr.

Eingreiðsla kemur sem sérstakt álag á orlofsuppbót árið 2019 upp á 26.000 kr. sem greiðist eigi síðar en 2. maí 2019.

Forsendur kjarasamninganna eru eftirfarandi:

1. Kaupmáttur launa hafi aukist á samningstímabilinu skv. launavísitölu Hagstofu Íslands.
2. Vextir lækki verulega fram að endurskoðun samnings í september 2020 og haldist lágir út samningstímann.
3. Stjórnvöld standi við gefin fyrirheit skv. yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninganna.

Forsendur kjarasamninga verða metnar í september 2020 og september 2021. Forsendurnefnd verður skipuð þremur fulltrúum frá hvorum samningsaðila.

INNLEGG RÍKISSTJÓRNARINNAR

Meðal helstu atriða í innleggi ríkisstjórnarinnar eru:

  • Nýtt lágtekjuþrep í þriggja þrepa skattkerfi. Ráðstöfunartekjur tekjulægsta hópsins aukast um 10.000 kr/mánuði.
  • Húsnæðismál: 2 milljarðar í viðbót í stofnframlög 2020-2022 ca. 1.800 íbúðir, unnið verður með aðilum vinnumarkaðarins að leiðum til að auðvelda ungu fólki fyrstu kaup og núverandi heimild til nýtingar á séreingarsparnaði verður framlengd.
  • Lífeyrismál: lögfest verður heimild til að ráðstafa 3,5% í tilgreinda séreign. Heimilt verður að ráðstafa tilgreindri séreign til húsnæðismála með tíma og fjárhæðartakmörkum. Farið verður í endurskoðun lífeyristökualdurs í samráði við aðila.
  • Fæðingarorlof lengist úr 9 mánuðum í 10 í byrjun árs 2020 og lengist í 12 mánuði í byrjun árs 2021.
  • Tekið verður á kennitöluflakki samkvæmt tillögum ASÍ og SA og heimildir til refsinga auknar. Keðjuábyrgð um opinber innkaup verður lögfest. Aðstoð og vernd fyrir fórnarlömb vinnumannsals og nauðungarvinnu aukin.
  • Verðtryggð jafngreiðslulán til lengri tíma en 25 ára verða bönnuð frá 2020 nema með ákveðnum skilyrðum. Frá byrjun árs 2020 verður lágmarkstími verðtryggðra neytendalána lengdur úr 5 í 10 ár. Spornað verður við sjálfvirkum vísitöluhækkunum vöru, þjónustu og skammtímasamninga.

Kynning á yfirlýsingu stjórnvalda vegna kjarasamninga

Stuðningur stjórnvalda við lífskjarasamninga

Yfirlýsing ríkisstjórnar um markviss skref til afnáms verðtryggingar

Skýrsla starfshóps til að auðvelda ungu fólki og tekjulágum að eignast húsnæði - kynning starfshópsins

Tengdar fréttir