Húsnæðismál

Öruggt og gott húsnæði á viðráðanlegum kjörum er grundvallarþáttur í velferð launafólks. Verkalýðshreyfingin hefur frá upphafi látið húsnæðismál til sín taka. Mest áberandi eru áhrif hennar á uppbyggingu verkamannabústaða og síðar félagslegs íbúðar­húsnæðis annars vegar þegar íslenskt samfélag tók stökk inn í nútímann á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar og aftur í kjölfar samdráttar og byggðaröskunar á sjötta og sjöunda áratugnum.

Enn hafa skapast þær aðstæður sem leiða til þess að verkalýðs­hreyfingin verður að láta til sín taka. Stórfelld byggðaröskun samfara óheppilegum breyt­ingum á félagslega húsnæðiskerfinu hefur leitt til viðvarandi skorts á íbúðarhúsnæði á viðráðanlegu verði, hvort heldur um er að ræða eignar- eða leiguhúsnæði. Stefna verkalýðshreyfingarinnar í húsnæðismálum verður að taka tillit til breyttra aðstæðna í efnahagslífi og á fjármálamarkaði þar sem horfið hefur verið frá úthlutun fjármagns á niðurgreiddum vöxtum og draga jafnframt lærdóm af því sem miður hefur farið.

Tillögur að nýju húsnæðislánakerfi – kynntar 7. febrúar 2013

Tillögur að nýju félagslegu húsnæðiskerfi – kynntar 25. febrúar 2013

Áherslur ASÍ:

 • ASÍ telur öruggt íbúðarhúsnæði stuðla að velferð fjölskyldunnar og stöðugri og betri uppeldisskilyrðum fyrir börn launafólks.
 • ASÍ telur að öruggt íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum kjörum sem stillt verði af í samræmi við getu og þarfir létti óhóflegu vinnuálagi af launafólki og skapi þeim tíma og tækifæri til jafnari fjölskylduábyrgðar, aukinnar menntunar, fjölbreyttari tækifæra og fyllra lífs.
 • ASÍ telur að hvergi megi slaka á í kröfum um gæði og stærð íbúðarhúsnæðis. Óvandað íbúðarhúsnæði, of lítið íbúðarhúsnæði eða uppbygging sérgreindra leiguhverfa vinnur gegn þeim markmiðum sem ASÍ vill vinna að í þágu launafólks.
 • Vegna breyttra aðstæðna og skilyrða í efnahagslífi þjóðarinnar á síðustu árum telur ASÍ að leita beri fjölbreyttra og nýrra úrræða sem annað af tvennu tryggi launafólki tækifæri til þess að eignast eigið íbúðarhúsnæði eða til þess að eiga kost á góðu og öruggu leiguhúsnæði.

Helstu verkefni ASÍ:

 • Að taka og eiga frumkvæði í mótun og endurreisn félagslegs íbúðarkerfisins.
 • Að beita sér fyrir því að byggt verði upp varanlegt og traust húsnæðiskerfi.
 • Að eiga samstarf og samvinnu við stjórnvöld í málum er varða húsnæðismál og sem ASÍ telur horfa til heilla fyrir launafólk.
 • Að beita sér fyrir því að teknir verði upp stofnstyrkir í stað niðurgreiddra vaxta til leigufélaga á vegum sveitarfélaga, félagasamtaka, þ.m.t. húsnæðissamvinnufélaga og lífeyrissjóða, einstaklinga eða fyrirtækja sem kjósa að kaupa, byggja, eiga og reka almennt eða sérhæft leiguhúsnæði.
 • Að beita sér fyrir því að lánveitingar til byggingar á leiguhúsnæði verði auknar verulega.
 • Að beita sér fyrir því að skattlagningu húsaleigubóta verði hætt án þess að til lækkunar þeirra komi.
 • Vegna þess mikla uppsafnaða húsnæðisvanda sem nú er orðinn vill ASÍ beita sér fyrir því að þeir sem verst eru settir félagslega og fjárhagslega, njóti forgangs við úthlutun húsnæðis.

Var efnið hjálplegt?