Slys á leið til eða frá vinnu

Slys á beinni leið til vinnu og frá vinnu skapa sama greiðslurétt í forföllum frá vinnu og á við um almenn slys við vinnu þ.e. veikindarétt og 3 mánuði á dagvinnulaunum að auki vegna hvers slyss. Sjá nánar kaflann "Almenn slys við vinnu".  

Með beinni leið til vinnu er átt við eðlilega leið. Starfsmaður sem þarf að stoppa á leikskóla til þess að sækja eða skila af sér börnum telst vera á beinni leið þrátt fyrir stoppið. Starfsmaður sem hins vegar fer eftir vinnu í heimsókn til vinar telst vera á beinni leið frá vinnu og til vinarins en ekki á leiðinni frá vininum og heim. Starfsmaður sem skreppur í sund á leið til vinnu telst vera á beinni leið til vinnu frá sundlauginni og í vinnuna. Sem dæmi má taka HRD 388/2016 en þar var deilt um hvort stopp á bensínstöð að leið heim úr vinnu væri eðlilegur þáttur í akstri bifreiðarinnar frá vinnustað að heimili en að þeirri niðurstöðu komst rétturinn. Jafnframt má í þessu efni vísa til HRD 434/2017 en í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var í Hæstarétti kemur fram að ekki sé skylt að velja stystu leið en öllu fremur skipti máli að um sé að ræða þær "umferðaræðar" sem almennt séu notaðar. Í þessum sama dómi var í héraði einnig tekist á um hvar væri "heimili" launamanns og komast rétturinn að þeirri niðurstöðu að raunverulegt aðsetur réði en ekki lögheimili væri það annað. Tilvikin kunna þannig að vera af ýmsum toga og rísi ágreiningur er rétt að snúa sér til síns stéttarfélags eins og raunar alltaf á að gera í tengslum við slys.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu nr. E-4229/2011 var tekist á um það hvort greiðsluréttur vegna slysa sem verða á leið til eða frá vinnu á uppsagnarfresti takmarkist við það sem eftir lifir uppsagnarfrests en atvinnurekandi (SA fyrir hans hönd) taldi að svo væri. Á þá kröfu var ekki fallist. Sjá einnig "Tengsl uppsagnar og slysaréttar". 

Atvinnurekendum ber að kaupa atvinnuslysatryggingu fyrir starfsmenn sína samkvæmt ákvæðum kjarasamninga. Tryggingin gildir að jafnaði vegna slysa á vinnustað og á beinni leið til eða frá vinnu. Örorkubætur eru greiddar vegna varanlegrar örorku sem reiknuð er í prósentustigum. Dagpeningar eru greiddir vegna tímabundinnar örorku og dánarbætur vegna andláts launamanns. Sjá nánar um þessar tryggingar í kaflanum "Almenn slys við vinnu". 

Var efnið hjálplegt?