Tilvik þar sem vinna er bönnuð

Tilvik þar sem vinna er bönnuð fyrir þungaðar konur

Í viðauka við reglugerð 931/2000 kemur fram skrá yfir helstu skaðvalda og vinnuskilyrði, þar sem vinna er bönnuð fyrir þungaðar konur.

  1. Skaðvaldar.

Þeir eðlisfræðilegir skaðvaldar sem eru nefndir eru vinna undir miklum þrýstingi, t.d. í þrýstiklefum og við köfun.

Þar eru eftirfarandi líffræðilegir skaðvaldar taldir upp, nema þungaðir starfsmenn séu sannanlega nægilega varðir gegn slíkum áhrifavöldum með ónæmisaðgerð:

  • Bogfrymill
  • Veira rauðra hunda

Loks, eru efnafræðilegir skaðvaldar, nánar til tekið blý og blýsambönd, ef hætta er á að mannslíkaminn taki þessa skaðvalda upp, sbr. og 5. mgr. 10. gr. reglna nr. 698/1995 um vinnu með blý og blýsölt.

  1. Vinnuskilyrði.

Vinna neðanjarðar í námum.

Tilvik þar sem vinna er bönnuð fyrir konur sem hafa barn á brjósti

  1. Skaðvaldar

Í þessu skyni eru nefndir efnafræðilegir skaðvaldar, blý og blýsambönd, ef hætta er á að mannslíkaminn taki þessa áhrifavalda upp, sjá nánar reglur nr. 698/1995 um vinnu með blý og blýsölt.

  1. Vinnuskilyrði.

Vinna neðanjarðar í námum.

Var efnið hjálplegt?