Sérreglur (fjölburafæðingar, andvanafæðing, veikindi o.fl. )

Fjölburafæðingar 
Foreldrar eiga sameiginlegan rétt á lengingu fæðingarorlofs um þrjá mánuði fyrir hvert barn umfram eitt. Foreldrar sem ættleiða eða taka í varanlegt fóstur fleiri börn en eitt á sama tíma eiga sameiginlegan rétt á lengingu fæðingarorlofs um þrjá mánuði fyrir hvert barn umfram eitt.

Andvanafæðingar og fósturlát 
Foreldrar eiga sameiginlegan rétt á fæðingarorlofi í allt að þrjá mánuði ef um er að ræða andvanafæðingu eftir 22 vikna meðgöngu.
Sé um að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu eiga foreldrar sameiginlegan rétt á fæðingarorlofi í allt að tvo mánuði.

Veikindi barns 
Þurfi barn að dveljast á sjúkrahúsi lengur en sjö daga í beinu framhaldi af fæðingu er heimilt að framlengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs um þann dagafjölda sem barnið dvaldi á sjúkrahúsi fyrir fyrstu heimkomu, allt að fjóra mánuði.
Einnig er heimilt að framlengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs í allt að sjö mánuði ef um er að ræða alvarlegan sjúkleika barns sem krefst nánari umönnunar foreldris.

Veikindi móður 
Heimilt er að framlengja fæðingarorlof móður um allt að tvo mánuði vegna alvarlegra veikinda hennar í tengslum við fæðingu.

Taka fæðingarorlofs mánuði fyrr 
Í 2. mgr. 8. gr. fæðingarorlofslaga segir að réttur til fæðingarorlofs stofnist við fæðingu barns. Þó er foreldri heimilt að hefja töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag, en staðfesta skal áætlaðan fæðingardag með læknisvottorði. Ekki eru sett önnur skilyrði við þessum rétti. Það er mikilvægt að taka fram að ekki er um eiginlega lengingu á fæðingarorlofi að ræða, heldur einungis um val foreldra að hefja töku fæðingarorlofs fyrr en lögin gera að meginstefnu ráð fyrir.

Var efnið hjálplegt?