Lengd fæðingarorlofs

Hvoru foreldri er tryggður réttur til þriggja mánaða orlofs. Foreldrar eiga svo sameiginlega rétt á þremur mánuðum sem þau geta skipt sín á milli að vild. Fæðingarorlofið vegna barns er þannig samanlagt 9 mánuðir.

Móðir

3 mánuðir

Faðir

3 mánuðir

Sameiginlegur réttur

3 mánuðir

Með þessu fyrirkomulagi fæðingarorlofs er stigið róttækt skref í þá átt að jafna rétt foreldra til fæðingarorlofs. Jafnframt má ætla að þessi ráðstöfun leiði til jafnari stöðu og jafnari möguleika kynjanna á vinnumarkaði. Körlum er gert mögulegt að axla meiri ábyrgð á börnum og heimili. Þá eiga atvinnurekendur síður að geta gengið að því vísu, eins og verið hefur, að konurnar beri jafnan ábyrgð á og annist börnin en karlarnir taki frekar starfið fram yfir fjölskylduábyrgðina.

Í 17. gr. fæðingarorlofslaga er fjallað um veikindi barns eða móður og umsókn um lengingu á fæðingarorlofi vegna þess. Rökstyðja þarf slíkar lengingar með vottorði sérfræðilæknis og er Vinnumálastofnun heimilt að óska eftir umsögn frá öðrum sérfæðilækni um hvort lenging fæðingarorlofs sé nauðsynleg. Þá skal fylgja umsókn um lengingu fæðingarorlofs staðfesting atvinnurekanda og/eða Vinnumálastofnunar, eftir því sem við á, þar sem fram kemur hvenær greiðslur til umsækjanda féllu niður.

Synjun Vinnumálastofnunar um lengingu fæðingarorlofs er heimilt að kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála.

Tengt efni

Var efnið hjálplegt?