Vinnuréttarvefur

Fæðingarorlof

Fæðingarorlof er sá tími sem foreldrum er tryggður til þess að vera með barni sínu á fyrstu mánuðunum eftir fæðingu þess. Þetta er leyfi frá launuðum störfum, hvort sem unnið er í þágu annarra, eða við eigin rekstur svo fremi sem viðkomandi standi skil á tryggingargjaldi.

Réttur til fæðingarorlofs stofnast hjá foreldri við fæðingu barns, frumættleiðingu barns eða við töku barns í varanlegt fóstur að átta ára aldri. Mæðrum er tryggður sjálfstæður réttur til þriggja mánaða orlofs. Feðrum er tryggður sjálfstæður réttur til þriggja mánaða orlofs. Foreldrar eiga svo sameiginlega rétt á þremur mánuðum sem þau geta skipt sín á milli að eigin vali.
 
Greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi eru tekjutengdar. Þá  eru jafnframt gefnir miklir möguleikar á sveigjanlegri töku fæðingarorlofs. Loks er vert að geta þess að réttarstaða foreldra í fæðingarorlofi hefur verið treyst til muna frá því sem áður var.
 
Um  greiðslur til  fólks  sem  ekki  er  á  vinnumarkaði, þ.m.t. námsmanna, gilda sérstakar reglur.