Um ASÍ

01. maí 2019

Þrjú verkefni hljóta styrk úr Minningarsjóði Eðvarðs Sigurðssonar

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar hefur veitt Hallfríði Þórarinsdóttur styrk að fjárhæð kr. 550.000 vegna verkefnisins: „Innflytjendur í veitingaþjónustu"
Markmið verkefnisins er að kortleggja og greina þátttöku starfsfólks af erlendum uppruna í veitingaþjónustu. Tvö svæði verða í brennidepli: miðbær Reykjavíkur og valdir staðir á Suðurlandi. Rýnt verður í þróun og fjölgun erlendra starfsmanna á veitingastöðum á þessum svæðum á undanförnum árum m.t.t. kyns, aldurs, þjóðernis og lengdar í starfi og hlutfallið milli tímabundinna ráðninga, s.s. sumarstarfa og annara dregið fram. Kannað verður hverskonar vinnuumhverfi veitingastaðirnir eru m.t.t. launakjara, framgangs í starfi, þjálfunar í íslensku og félagslegrar þátttöku í samfélaginu. Starfsmannavelta verður jafnframt skoðuð og tölulegra upplýsinga aflað um fjölda starfstengdra umkvartana starfsfólks til stéttarfélaga auk hvers konar misneytingar, sem kann að hafa komið upp og rýnt í viðbrögð og úrræði yfirvalda gagnvart henni. Skoðað verður hvernig etnísk lagskipting á vinnumarkaði innflytjandi/ekki innflytjandi birtist meðal starfsfólks og hvaða vísbendingar hún gefur. Til að varpa sem skýrustu ljósi á hlutdeild innflytjenda í veitingageiranum verður fókusað sérstaklega á sex til átta veitingahús, á sitt hvoru svæðinu (höfuðborgarsvæði og Suðurland).
Verkefnið er framlag til aukins skilnings á vinnuframlagi starfsfólks af erlendum uppruna og þeim breytingum sem eru að verða á íslenskum vinnumarkaði með aukinni þátttöku þeirra.

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar hefur veitt Jóhannesi Hraunfjörð Karlssyni styrk að fjárhæð kr. 100.000 vegna verkefnisins: „Frá kreppu til lífskjarasamnings"
Markmiðið með rannsókninni er að skoða aðkomu hins opinbera að lausn kjarasamninga, einnig að rannsaka með hvaða hætti verðtrygging launa og/eða lánsfjár hafði áhrif á varanleika raunkjarabóta kjarasamninganna með hliðsjón af aðgerðum hins opinbera.

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar hefur veitt Maríu Liv Biglio Róbertsdóttur styrk að fjárhæð kr. 100.000 vegna verkefnisins: „Viðhorf mannauðsstjóra og stjórnenda til eldri starfsmanna á Íslandi“
Markmiðið með þessari rannsókn er að komast að því hvort það sé vísbending um aldurs mismunun í ráðningu á eldri einstaklingum. Í rannsókninni verður reynt að komast að hversu stór þáttur aldur er innan ráðningarferlisins til að meta hvort þörf sé á vitundarvakningu um eldri starfsmenn og til að berjast gegn aldurstengdri mismunun á vinnumarkaði.

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar var stofnaður árið 1983 til minningar um Eðvarð Sigurðsson, formann Verkamannafélagsins Dagsbrúnar. Sjóðurinn er í umsjá Alþýðusambands Íslands.

Sjóðurinn veitir styrki til að efla rannsóknir og útgáfu á verkum sem varða sérstaklega vinnumarkaðinn, hagsmuni launafólks og starfsemi verkalýðshreyfingarinnar. Einnig veitir hann styrki til að sækja námskeið eða afla sér með öðrum hætti þekkingar á verkalýðshreyfingunni og málefnum launafólks, innanlands eða erlendis.

Mynd: Drífa Snædal forseti ASÍ og Hallfríður Þórarinsdóttir

Twitter Facebook
Til baka