Um ASÍ

19. júní 2017

Hækkun á mótframlagi í lífeyrissjóð og aukið valfrelsi

Þann 1. júlí 2017 hækkar mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð á almennum vinnumarkaði  um 1,5% og verður þá 10%.

Skylduiðgjald til lífeyrissjóðs mun frá 1. júlí 2017 nema samtals 14% sem skiptist í 4% iðgjald launamanns og 10% mótframlag atvinnurekenda.

Síðasti áfangi hækkunar á mótframlagi atvinnurekenda, sem samið var um í kjarasamningum aðildarfélaga ASÍ og SA í janúar 2016, kemur til framkvæmda þann 1. júlí 2018 en þá hækkar framlagið um 1,5% til viðbótar og verður þá 11,5%. Skylduiðgjald til lífeyrissjóðs mun frá 1. júlí 2018 nema samtals 15,5% sem skiptist í 4% iðgjald launamanns og 11,5% mótframlag atvinnurekenda. 

Heimild sjóðfélaga til ráðstöfunar viðbótariðgjalds í tilgreinda séreign

Frá og með 1. júlí nk. hafa sjóðfélagar val um hvernig þeir ráðstafa viðbótariðgjaldinu.

Sjóðfélagar geta þá ráðstafa viðbótariðgjaldinu í tilgreindan séreignarsparnað með samningi við sinn lífeyrissjóð eða nýtt það til að auka tryggingavernd sína til örorkulífeyris og ævilangs ellilífeyris í samtryggingu.

Atvinnurekenda verður skylt að standa skil á öllu skylduiðgjaldinu (14% frá 1. júlí 2017 og 15,5% frá 1. júlí 2018) til skyldutryggingarsjóðs.

Breytingin innleidd í samþykktir lífeyrissjóða á aukaársfundum

Til stóð að Alþingi gerði breytingar á lögum um lífeyrissjóði á vorþingi vegna hækkunar á skyldutryggingariðgjaldi og ákvæða varðandi tilgreinda séreign. Ekki varð af því en lífeyrissjóðir á almennum vinnumarkaði munu innleiða heimild sjóðfélaga til ráðstöfunar viðbótariðgjalds í tilgreinda séreign í samþykktir sínar á aukaársfundum sem haldnir verða síðari hluta júní mánaðar 2017.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna:         21. júní – Grand Hótel Reykjavík kl. 9.00

Festa, lífeyrissjóður:                           21. júní – Grand Hótel Reykjavík kl. 18.00

Gildi, lífeyrissjóður:                            22. júní – Grand Hótel Reykjavík kl. 17.00

Birta, lífeyrissjóður:                            22. júní – Grand Hótel Reykjavík kl. 17.00

Stapi, lífeyrissjóður:                           22. júní – Menningarhúsinu Hofi Akureyri kl. 13.00

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja:          27. júní

Hvetjum félagsmenn til að taka upplýsta ákvörðun um ráðstöfun viðbótariðgjaldsins

Mikilvægt er að hver og einn sjóðfélagi taki upplýsta ákvörðun um ráðstöfun viðbótariðgjaldsins og fái góðar upplýsingar um áhrif þess á tryggingavernd sína.

Með því að ráðstafa viðbótariðgjaldinu í tilgreinda séreign byggir sjóðfélagi upp sjóð sem er er séreign viðkomandi og getur nýst t.a.m. til að auka sveigjanleika í starfslokum og erfist skv. erfðarlögum. Á móti kemur að tryggingarvernd í samtryggingarhluta lífeyrissjóðs sem tryggir ævilangan ellilífeyrir, maka- og barnalífeyrir og örorkulífeyrir við starfsorkumissi verður minni en ella.

Tilgreind séreign er nýr valkostur innan skyldutryggingar er kemur til viðbótar hefðbundnum valkvæðum séreignarsparnaði. Um tilgreindu séreignina gilda sömu reglur um fjárfestingar og gagnvart samtryggingardeildum lífeyrissjóða. Tilgreinda séreignin getur nýst til að auka sveigjanleika í lífeyristöku en heimilt verður að hefja útgreiðslu fimm árum fyrir lögbundinn lífeyristökualdur eða frá 62 ára aldri. Tilgreindan séreignarsparnað verður ekki unnt að nýta til húsnæðissparnaðar eða niðurgreiðslu húsnæðislána.

Einstaklingur með 500.000 krónur í mánaðarlaun alla starfsævina sem hefur inngreiðslu í lífeyrissjóð 25 ára gamall og greiðir til 67 ár aldurs. Miðað við forsendur dæmisins fengi viðkomandi tæplega 297.000 krónur á mánuði í ævilangan ellilífeyrir ef greitt væri 12% iðgjald í samtryggingu og hámarks iðgjald 3,5% í tilgreinda séreign. Viðkomandi ætti þá um 19,4 milljónir í tilgreindan séreignarsparnað við 67 ára aldur en það jafngildir fullum launum ríflega 3 ára. Velji viðkomandi hins vegar að greiða allt iðgjaldið 15,5% í samtryggingu fengi viðkomandi ríflega 383.000 krónur á mánuði í ævilangan ellilífeyrir.

Hlutfall launa greitt í samtryggingadeild

12% (lágmark)

13%

14%

15,5% (hámark)

Mánaðarlegur ævilangur lífeyrir frá 67 ára aldri

296.628

321.347

346.066

383.145

Ævilangur lífeyrir sem
hlutfall af launum

59%

64%

69%

77%

Hlutfall launa greitt í tilgreinda séreign

3,5%

2,5%

1,5%

0

Mánaðarleg innborgun í tilgreinda séreign

17.500

12.500

7.500

0

Inneign í tilgreindri séreign við 67 ára aldur m.v. 3,5% ávöxtun

19.447.548

13.891.106

8.334.663

0

Tilgreind séreign sem fjöldi mánaðarlauna

38,9 (3,2 ár)

27,8 (2,3 ár)

16,7 (1,4 ár)

0

 

Sem dæmi er hér notuð núgildandi réttindatafla Gildis lífeyrissjóðs. Tekið skal fram að hér er einungis um dæmi til glöggvunar að ræða, allar upphæðir eru á núvirði og ekki er tekið tillit til kaupmáttarþróunar eða mismunandi ávöxtunar á tímabilinu og gert er ráð fyrir samfelldum iðgjaldagreiðslum til lífeyrissjóðs af 500.000 króna mánaðalaunum frá 25 til 67 ára aldurs og sömu skiptingu iðgjaldsins milli samtryggingar og tilgreindrar séreignar allt tímabilið. 

Dæmið hér að ofan er einungis til skýringar. Nauðsynlegt er að hver og einn sjóðfélagi vegi og meti val sitt út frá eigin forsendum. Lífeyrissjóðirnir munu setja upp reiknivélar á heimasíðum sínum og aðstoða sjóðfélaga við að átta sig á áhrifum mismunandi kosta.

*Mótframlag atvinnurekenda er 10% frá 1. júlí 2017 og skyldutryggingariðgjald samtals 14%. Mótframlag atvinnurekenda hækkar í 11,5% frá 1. Júlí 2018 og skyldutryggingariðgjald verður þá samtals 15,5%.

Twitter Facebook
Til baka