Um ASÍ

Fulltrúar ASÍ í nefndum og ráðum

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Nýsköpunarmiðstöð Íslands – Ráðgjafarnefnd
Tilnefning: 20. apríl 2016
Signý Jóhannesdóttir. Til vara Róbert Farestveit
Skipunartími: Til maí 2019

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Tilnefning: 17. apríl 2019
Kristján Þórður Snæbjarnarson. Til vara Helga Ingólfsdóttir
Skipunartími: Til aðalfundar Nýsköpunarsjóðs 2020

Dómsmálaráðuneytið

Samráðshópur vegna mansals
Tilnefning: 19. júní 2019
Drífa Snædal og Halldór Grönvold
Skipunartími: Ótilgreindur

 

Félagsmálaráðuneytið

108. þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 2019
Tilnefning: 20. mars 2019
Magnús M. Norðdahl. Til vara Guðbjörg Kristmundsdóttir
Skipunartími: Fram að þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 2020

Aðgerðarhópur til að vinna gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 
Tilnefning: 25. janúar 2018
Maríanna Traustadóttur. Til vara Jóhann R. Sigurðsson.
Skipunartími: Ótímabundið 

Atvinnuleysistryggingasjóður
Tilnefning: 22. ágúst 2018
Helga Ingólfsdóttir og Kolbeinn Gunnarsson
Varamenn: Sólveig Anna Jónsdóttir og Hilmar Harðarson
Skipunartími: Ágúst 2022

Ábyrgðarsjóður launa
Tilnefning 7. september 2016
Halldór Oddson. Til vara Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: 8. október 2020

Eftirlitsnefnd um framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan EES-svæðisins
Tilnefning: 7. október 2015
Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: 31. ágúst 2019

Félagsdómur
Tilnefning 8. desember 2016
Lára V. Júlíusdóttir. Til vara Karl Ó. Karlsson
Skipunartími: 31. október 2019

Félagsdómur iðngreinanna
Fulltrúar ASÍ í Félagsdóm á grundvelli 3. mgr. 39. gr. laga nr. 80, 11. júní 1938. með síðari breytingum, en þar er m.a. vísað í 2. mgr. 44. gr. laganna. 

Raf- og tækniiðngreinar:
Rúnar Bachmann. Til vara: Haukur Ágústsson 

Málmiðnaður og vélstjórnargreinar:
Halldór Arnar Guðmundsson. Til vara: Jóhann R. Sigurðsson 

Matvælaiðnaður og framreiðsla:
Níels S Olgeirsson. Til vara: Þorsteinn Gunnarsson

Bókagerðargreinar:
Hjörtur Guðnason. Til vara: Heimir Örn Gunnarsson 

Bílgreinar:
Helgi Ólafsson. Til vara: Erlendur K. Ólafsson 

Byggingariðnaður, garðyrkja, málun, pípulagnir, hársnyrting og aðrar iðngreinar sem falla undir iðnaðarlög og ekki eru nefndar hér að framan:
Halldór Jónasson. Til vara: Kjartan Tómasson

Skipunartími: Desember 2020.

Félagsmálaskóli alþýðu
Tilnefning: 6. september 2017
Fulltrúi ASÍ í skólanefnd: Sigurrós Kristinsdóttir. Til vara Hilmar Harðarson

Fulltrúar Menningar- og fræðslusambands alþýðu – MFA – í skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu: Finnbjörn A. Hermannsson, Kolbeinn Gunnarsson, Lilja Kristbjörg Sæmundsdóttir og Kristín M. Björnsdóttir.
Til vara Níels S. Olgeirsson, Aðalsteinn Baldursson, Katrín Jónsdóttir og Ingibjörg Ósk Birgisdóttir.
Skipunartími: 30. október 2021

Nefnd sem metur umfang kynferðislegrar áreitni
Tilnefning: 10. janúar 2018
Maríanna Traustadóttur. Til vara Jóhann R. Sigurðsson.
Skipunartími: Ótímabundið

Nefnd um mótun húsnæðisstefnu
Tilnefning: 22. ágúst 2018
Henný Hinz og Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: Ótímabundin.

Nefnd um mótun vinnuverndarstefnu
Tilnefning: 20. ágúst 2014
Björn Ágúst Sigurjónsson. Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir
Skipunartími: Ótímabundin.

Nefnd um vinnumarkaðsstefnu og vinnumarkaðsmál
Tilnefning: 23. apríl 2014
Halldór Grönvold. 
Skipunartími: Ótímabundin

Nefnd sem falið er að bregðast við athugasemdum GRECO varðandi skipun dómara í Félagsdóm
Tilnefning: 25. janúar 2018
Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: Ótímabundin

Nefnd um réttindi starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð (NPA)
Tilnefning 3. október 2018
Viðar Þorsteinsson. Til vara Halldór Grönvold
Skipunartími: Ótilgreindur 

Ráðgjafarnefnd ESB um vinnuvernd
Tilnefning: 8. september 2010
Að höfðu samráði við BSRB og BHM ákvað miðstjórn ASÍ að skipa Björn Ágúst Sigurjónsson sem fulltrúa samtaka launafólks. Til vara Helga Jónsdóttir frá BSRB
Skipunartími: Ótilgreindur

Samráðshópur um breytt framfærslukerfi almannatrygginga 
Tilnefning: 9. mars 2018
Að höfðu samráði við önnur samtök launafólks var Henny Hinz skipuð fulltrúi samtaka launafólks. Til vara Georg Brynjarsson frá BHM
Skipunartími: Ótilgreindur

Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytisins vegna samningsins um Evrópska efnahagssvæðið  
Tilnefning: 2. júní 1993
Halldór Grönvold. Til vara Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: Ótilgreindur

Samstarfsnefnd um atvinnuréttindi útlendinga
Tilnefning 21. febrúar 2007
Halldór Grönvold. Til vara Þorbjörn Guðmundsson
Skipunartími: Ótilgreindur 

Stjórn Húsnæðismálasjóðs 
Tilnefning 9. janúar 2019
Magnús M. Norðdahl. Til vara Arna Jakobína Björnsdóttir (BSRB)
Skipunartími: Byrjun árs 2021

Stjórn Vinnuverndarstofnunar Evrópu - áheyrnarfulltrúi 
Tilnefning: 8. september 2010
Að höfðu samráði við BSRB og BHM ákvað miðstjórn ASÍ að skipa Björn Ágúst Sigurjónsson. Til vara Helga Jónsdóttir (BSRB)
Skipunartími: Ótilgreindur 

Úthlutunarnefnd atvinnuleysisbóta
Tilnefning 17. september 2014
Árni Leósson. Til vara Halldór Oddsson
Skipunartími: Ágúst 2018 

Velferðarvaktin
Tilnefning: 28. maí 2014
Sigurrós Kristinsdóttir
Skipunartími: Ótilgreint

Vinnumarkaðsráð
Tilnefning: 16. júní 2015

Vinnumarkaðsráð höfuðborgarsvæðisins
Vignir Eyþórsson. Varamaður: Sigurrós Kristinsdóttir

Vinnumarkaðsráð Vesturlands
Sigurður A. Guðmundsson. Varamaður: Signý Jóhannesdóttir

Vinnumarkaðsráð Vestfjarða
Ólafur Baldursson. Varamaður: Lárus Benediktsson

Vinnumarkaðsráð Norðurlands vestra
Aðalbjörg Valdimarsdóttir. Varamaður: Þórarinn Sverrisson

Vinnumarkaðsráð Norðurlands eystra
Heimir Kristinsson. Varamaður: Jóna Matthíasdóttir

Vinnumarkaðsráð Austurlands
Þorkell Kolbeins. Varamaður: Sigurbjörg Kristmundsdóttir

Vinnumarkaðsráð Suðurlands
Gils Einarsson. Varamaður: Halldóra Sveinsdóttir

Vinnumarkaðsráð Suðurnesja
Guðmundur Finnsson. Varamaður: Guðbrandur Einarsson

Skipunartími: 30. september 2019

Vinnueftirlit ríkisins
Tilnefning: 2. september 2015
Björn Ágúst Sigurjónsson og Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir
Varamenn: Halldór Grönvold og Rannveig Sigurðardóttir
Skipunartími: 18. október 2019                                 

Vinnumálastofnun
Tilnefning: 22. ágúst 2018
Björn Snæbjörnsson og Halldór Grönvold
Varamenn: Kristín María Björnsdóttir og Finnbjörn A. Hermannsson
Skipunartími: Ágúst 2022

Þríhliða nefnd um ILO
Tilnefning: 2005
Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: ÓtilgreindurFjármála- og efnahagsráðuneytið

Starfshópur vegna ákvæðis til bráðabirgða i lögum nr. 127/2016
Tilnefning: 7. júní 2017
Henný Hinz. Til vara Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: Ótilgreindur

Forsætisráðuneytið

Jafnréttisráð
Tilnefning: 10. janúar 2018
Maríanna Traustadóttur. Til vara Jóhann R. Sigurðsson.
Skipunartími: Fram yfir næstu alþingiskosningar 

Nefnd um launatölfræðiupplýsingar
Tilnefning: 7. febrúar 2018
Henný Hinz. Til vara Róbert Farestveit
Skipunartími: Tímabundið verkefni

Ráðgjafanefnd um opinberar eftirlitsreglur
Tilnefning: 1. mars 2017
Halldór Oddson. Til vara Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: 3 ár

Vísinda- og tækniráð
Tilnefning: 3. október 2018
Eyrún Valsdóttir og Róbert Farestveit
Til vara: Finnbjörn A. Hermannsson og Kristján Þórður Snæbjarnarson
Skipunartími: 3 ár

Hagstofan
Ráðgjafanefnd um vísitölu neysluverðs
Tilnefning: Henný Hinz. Róbert Farestveit til vara
Skipunartími: Ótilgreindur

Samstarfsnefnd um vinnumarkaðstölfræði
Tilnefning 1. febrúar 2017
Henný Hinz og Róbert Farestveit
Skipunartími: Ótilgreindur.

Mennta-og menningarmálaráðuneytið

Fræðslusjóður – stjórn
Tilnefning: 19. desember 2018
Finnbogi Sveinbjörnsson og Halldór Grönvold
Til vara: Stefán Sveinbjörnsson og Hilmar Harðarson
Skipunartími: Byrjun árs 2023

Höfundaréttarráð
Tilnefning: 6. júní 2018
Magnús M. Norðdahl
Skipunartími: Til 2022

Samráðshópur um nám fullorðinna
Tilnefning 20. desember 2017
Eyrún Valsdóttir
Til vara: Halldór Grönvold
Skipunartími: Ótímabundin

Samstarfsráð um fagháskólanám
Tilnefning: 9. janúar 2019
Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir
Skipunartími: Tímabundið verkefni

Verkefnisstjórn um fagháskólanám
Tilnefning: 9. janúar 2019
Finnbjörn A. Hermannsson
Skipunartími: Tímabundið verkefni

Starfsgreinaráð skv. lögum um framhaldsskóla
Tilnefningar Alþýðusambands Íslands í starfsgreinaráð skv. 24. laga um framhaldsskóla

Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina:
Vilhjálmur  Þór Grétarsson
Finnbjörn A. Hermannsson
Ólafur Sævar Magnússon
Sigurður Bessason
Varamenn Vilhjálms, Finnbjörns og Ólafs:
Heimir Þ. Kristinsson
Hallgrímur Gunnar Magnússon
Helgi Pálsson
Varamaður Sigurðar:
Árni Steinar Stefánsson

Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og flutningsgreina:
Hilmar Harðarson
Helgi Ólafsson
Þórarinn Sverrisson
Varamenn Hilmars og Helga:
Jóhann R. Sigurðsson
Birgir Ö Guðmundsson
Varamaður Þórarins:
Árni Steinar Stefánsson 

Starfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina:
Sigurrós Kristinsdóttir
Varamaður:
Árni Steinar Stefánsson 

Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina:
Sveinn Guðnason
Þorbjörn Guðmundsson
Guðrún Elín Pálsdóttir
Varamenn Sveins og Þorbjarnar:
Guðrún Katrín Bryndísardóttir
Sigurður Björnsson
Varamaður Guðrúnar:
Drífa Snædal 

Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustugreina:
Benóný Valur Jakobsson
Finnbogi Sveinbjörnsson
Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
Varamaður Benónýs:
Selma Kristjánsdóttir
Varamaður Finnboga:
Drífa Snædal
Varamaður Óskars:
Stefán Einar Jónsson

Starfsgreinaráð málm-, véltækni- og framleiðslugreina:
Halldór Arnar Guðmundsson
Vignir Eyþórsson
Logi Hermann Halldórsson
Kolbeinn Gunnarsson
Varamenn Halldórs og Vignis:
Sigurður Gunnar Kristinsson
Guðni Gunnarsson
Varamaður Loga:
Einar Gunnarsson
Varamaður Kolbeins:
Sigurey Agatha Ólafsdóttir

Starfsgreinaráð rafiðngreina:
Svanborg Hilmarsdóttir
Bjarni Þór Ólafsson
Jón Ingi Skúlason Öfjörð
Varamenn:
Þórunn S. Jónsdóttir
Jakob Tryggvason
Stefán Sveinsson

Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina:
Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir
Eiður Stefánsson
Varamenn Sólveigar og Eiðs:
Teitur Lárusson
Kristín M. Björnsdóttir

Starfsgreinaráð snyrtigreina:
Lilja K. Sæmundsdóttir
Varamaður Lilju:
Sigríður Hannesdóttir

Starfsgreinaráð umhverfis- og landbúnaðargreina:
Heimir Janusarson
Halldóra Sveinsdóttir
Varamaður Heimis:
Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir
Varamaður Halldóru:
Drífa Snædal

Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina:
Georg Páll Skúlason
Kalman le Sage de Fontenay
Varamenn:
Hrafnhildur Ólafsdóttir
Hrönn Jónsdóttir

Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina:
Halldór Arnar Guðmundsson
Aðalsteinn Baldursson
Varamaður Halldórs:
Valmundur Valmundarson
Varamaður Aðalsteins:
Árni Steinar Stefánsson

Skipunartími: 31. desember 2018.

Stjórn vinnustaðanámssjóðs
Tilnefning: 6. desember 2016
Níels Sigurður Olgeirsson. Til vara Hilmar Harðarson
Skipunartími: desember 2020

Umhverfis-og auðlindaráðuneytið

Umhverfisviðurkenning á Degi umhverfisins
Tilnefning: 20. febrúar 2019
Heimir Björn Janusarson
Skipunartími: Fram yfir Dag umhverfisins 2020

 

Utanríkisráðuneytið

Samráðshópur utanríkisráðuneytisins og atvinnulífsins um EES regluverk 
Tilnefning: 17. desember 2014 - með síðari breytingum
Georg Páll Skúlason og Halldór Grönvold
Skipunartími: Ótilgreindur

Samráðsnefnd utanríkisráðuneytisins um alþjóðaviðskipti
Tilnefning: 19. febrúar 2003, uppfært
Halldór Oddsson
Skipunartími: Ótilgreindur

Þróunarsamvinnunefnd
Tilnefning: 16. mars 2016
Maríanna Traustadóttir. Til vara Þorbjörn Guðmundsson
Skipunartími: Mars 2020

Samstarfsverkefni með stjórnvöldum og hagsmunasamtökum:

Bjarg íbúðafélag
Tilnefning: Skv. ákvörðun miðstjórnar ASÍ 15. júní 2016 - uppfært
Drífa Snædal, Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, Bjarni Þór Sigurðsson, Sólveig Anna Jónsdóttir, Þorbjörn Guðmundsson
Til vara: Ragnar Þór Ingólfsson.
Skipunartími: Skv. samþykktum félagsins

Úrskurðarnefnd Bjargs 
Tilnefning: 21. nóvember 2018
Vilhjálmur Birgisson. Til vara: Kristján Þórður Snæbjarnarson
Skipunartími: Ótilgreindur

Fagráð Hæfniseturs ferðaþjónustunnar
Tilnefning: 15. febrúar 2017
Fjóla Jónsdóttir og Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir.
Skipunartími: Ótilgreindur

Framkvæmdanefnd starfsmats með sveitarfélögunum
Tilnefning: 19. september 2018
Ragnar Ólason. Til vara Gunnar Halldór Gunnarsson
Skipunartími: Ótilgreindur

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins – FA
Tilnefning 8. maí 2019
Fjóla Jónsdóttir, Óskar Hafnfjörð Gunnarsson og Eyrún Valsdóttir. Varamaður Selma Kristjánsdóttir
Skipunartími: Til aðalfundar árið 2020

Hagsmunaráð Landsnets
Tilnefning 20. júní 2018 - uppfært
Kristján Þórður Snæbjarnarson og Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir
Skipunartími: Ótilgreint

Kjararannsóknarnefnd
Eftirtaldir eru fulltrúar ASÍ í Kjararannsóknarnefnd: Sólveig Anna Jónsdóttir, Ragnar Þór Ingólfsson og Kristján Þórður Snæbjarnarson  

Kjararannsóknarnefnd – aðferðafræðihópur
Henný Hinz
Skipunartími: Ótilgreindur 

Norræni Genfarskólinn
Eyrún Valsdóttir. Til vara: Maríanna Traustadóttir
Skipunartími: Ótilgreindur

Samráðsnefnd með ríki, Reykjavíkurborg og Launanefnd sveitarfélaga um vinnutíma
Tilnefning: 2006
Guðrún Óladóttir. Til vara: Halldór Grönvold
Skipunartími: Ótímabundinn 

Samráðsnefnd með SA um vinnutímasamninga
Tilnefning: 16. apríl 1997
Halldór Grönvold
Skipunartími: Ótilgreindur 

Skjól – fulltrúaráð
Tilnefning 29. mars 2017
Sigurrós Kristinsdóttir, Rannveig Sigurðardóttir og Stefán Ólafsson
Skipunartími: Til 2021 

Starfsendurhæfingarsjóður
Tilnefning: 6. febrúar 2019
Sólveig Anna Jónsdóttir, Finnbjörn A. Hermannsson, Ragnar Þór Ingólfsson og Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir
Varamenn: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir og Georg Páll Skúlason
Skipunartími: Til aðalfundar Starfsendurhæfingarsjóðs 2020

Fulltrúaráð starfsendurhæfingarsjóðs
Tilnefning: 2019

Félög með beina aðild:
Georg Páll Skúlason
Lilja K. Sæmundsdóttir

Landssamband íslenskra verzlunarmanna:
Guðmundur Gils Einarsson
Ragnar Þór Ingólfsson 
Dóra Magnúsdóttir 
Herdís Magnúsdóttir 
Eiður Stefánsson
Svanhildur Ó Þórsteinsdóttir

Rafiðnaðarsamband Íslands:
Sigrún Sigurðardóttir

Samiðn, samband iðnfélaga:
Ólafur Sævar Magnússon

Sjómannasamband Íslands:
Hólmgeir Jónsson

Starfsgreinasamband Íslands:
Signý Jóhannesdóttir 
Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir
Kolbeinn Gunnarsson 
Halldóra Sveinsdóttir 
Finnbogi Sveinbjörnsson 
Anna Júlíusdóttir 
Þórarinn Sverrisson
Guðbjörg Kristmundsdóttir
Sólveig Anna Jónsdóttir

Stýrihópur um 2. áfanga tilraunaverkefnis um styttingu vinnudags án launaskerðingar - Reykjavíkurborg
Tilnefning: 10. janúar 2018
Ragnar Ólafsson. Til vara Jens Þorsteinsson
Skipunartími: Ótilgreint

Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar
Tilnefning: 7. júní 2017, uppfært
Drífa Snædal og Kristján Þórður Snæbjarnarson
Skipunartími: Til júní 2019

Öldrunarráð
Tilnefning: 8. maí 2019
Signý Jóhannesdóttir, Sigurður Sigfússon og Stefán Ólafsson.
Skipunartími: Til aðalfundar Öldrunarráðs 2020

Á vettvangi ASÍ

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar
Tilnefning: 7. júní 2017, uppfært
Grétar Þorsteinsson, Drífa Snædal og Sólveig Anna Jónsdóttir
Skipunartími: Til tveggja ára

Listasafn ASÍ – rekstrarstjórn
Tilnefning: 7. júní 2017 - með síðari breytingum
Hilmar Harðarson, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir og Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
Skipunartími: Til tveggja ára 

Listasafn ASÍ – listráð
Tilnefning: 8. maí 2019
Dorothée Kirch, Heiðar Kári Rannversson og Elísabet Gunnarsdóttir
Skipunartími: Til tveggja ára

Mímir – símenntun
Tilnefning: 8. maí 2019
Ragnar Ólason, Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Lilja Sæmundsdóttir og Eyþór Árnason
Til vara: Sólveig Anna Jónsdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir og Hilmar Harðarson
Skipunartími: Til aðalfundar Mímis – símenntunar 2020