Starfsreglur vegna umsagna Laganefndar ASÍ

1. gr.

Aðildarsamtökum ASÍ (landssamböndum og öllum einstökum aðildarfélögum) ber senda miðstjórn ASÍ til staðfestingar allar breytingar sem gerðar eru á lögum þeirra.

2. gr.

Breytingarnar skulu lagðar fyrir miðstjórn svo fljótt sem við verður komið ásamt umsögn Laganefndar ASÍ og tillögu um hvort staðfesta beri breytinguna alveg, að hluta, að engu leyti eða með tilmælum um lagfæringar.

3. gr.

Aðildarsamtökin skulu sérgreina sérstaklega þær breytingar sem gerðar er þannig að skýrt komi fram hvernig viðkomandi ákvæði hljóðaði áður og hvernig það hljóðar nú ef um breytingu á eldra ákvæði er að ræða. Jafnframt skulu fylgja lög aðildarsamtakanna í heild eins og þau eru eftir breytingar.

4. gr.

Komi ekki fram hvaða ákvæðum laganna er breytt eða ef um ný lög í stað eldri er að ræða án þess að getið sé um hvaða efnisbreytingar gerðar séu, skal Laganefnd þegar í stað óska eftir því að breytingarnar séu sérgreindar í samræmi við 3.gr.

5. gr.

Sé einhverjum þeim lagaákvæðum breytt er varða samningssvið eða samningssvæði viðkomandi samtaka skal laganefnd senda öllum Landssamböndum innan ASÍ og félögum með beina aðild eftir því sem við á, afrit breytinganna með tilkynningu um að viðkomandi samtök hyggist breyta lögum sínum. Komi fram athugasemdir í kjölfarið skal þess getið í umsögn Laganefndar að viðkomandi lagaákvæði geti skarað samnings- eða félagssvæði annarra aðildarsamtaka ASÍ.

6. gr.

Að lokinni afgreiðslu í miðstjórn ASÍ skal tilkynna viðkomandi samtökum niðurstöðu miðstjórnarinnar.

Þannig samþykkt í miðstjórn ASÍ 2001.

Aðrar reglugerðir og reglur

Var efnið hjálplegt?