Um ASÍ

Minningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar

Edvard SigurdssonMinningarsjóður Eðvarðs Sigurðssonar var stofnaður árið 1983 til minningar um Eðvarð Sigurðsson, formann Verkamannafélagsins Dagsbrúnar. Sjóðurinn er í umsjá Alþýðusambands Íslands. Um sjóðinn gildir sérstök reglugerð.

Stjórn Minningarsjóðs Eðvarðs Sigurðssonar skipa:
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, Grétar Þorsteinsson, fyrrverandi forseti Alþýðusambands Íslands og Sigurður Bessason, formaður Eflinga – stéttarfélags.


Minningarsjóðurinn veitir eftirtalda styrki

1. Styrk til verkefnis er varðar íslenskt samfélag og málefni launafólks

Styrkurinn er ætlaður til að efla rannsóknir og útgáfu á verkum sem varða sérstaklega íslenskt samfélag, vinnumarkaðinn, hagsmuni launafólks og starfsemi verkalýðshreyfingarinnar. Ef um lokaverkefni í námi er að ræða skal það a.m.k. vera á meistarastigi. Hámarksfjárhæð er kr. 750.000.

Styrkurinn er veittur einu sinni á ári. Umsóknir um styrkinn þurfa að berast fyrir 21. apríl. Styrknum er úthlutað 1. maí ár hvert.


Umsóknareyðublað

2. Styrk til að sækja námskeið eða afla sér með öðrum hætti þekkingar á verkalýðshreyfingunni og málefnum launafólks, innanlands eða erlendis. 
Um er að ræða styrki sem ætlaðir eru til að greiða að hluta til eða öllu leiti skráningargjöld, ferða- og/eða dvalarkostnað. Styrkirnir eru ætlaðir félagsmönnum í stéttarfélögum. Hámarksstyrkur er kr. 125.000.

Umsóknir um styrkina eru afgreiddar tvisvar á ári: 1. september (umsóknarfrestur til 15. ágúst) og 1. desember (umsóknarfrestur til 15. nóvember).

Umsóknareyðublað