Stefna ASÍ

Tillaga til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

Reykjavík 30.3 2016
Tilvísun: 201603-0016

Efni: Tillaga til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 180. mál

Alþýðusamband Íslands styður eindregið samþykkt þessarar tillögu. Athygli er vakin á því að enn hefur ekki verið lagt fram frumvarp um jafna meðferð á vinnumarkaði en efni þess styður sambandið heilshugar enda undirstrikar það viðhorf og stefnu ASÍ m.a. um réttindi fatlaðs fólks á vinnumarkaði.


Virðingarfyllst,
Magnús M. Norðdahl hrl.,
lögfræðingur ASÍ