Stefna ASÍ

Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 158, um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda

Reykjavík 30. nóvember 2010

Tilvísun: 201011-0028

Efni: Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 158, um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda, 47. mál.

Ársfundir Alþýðusambands Íslands hafa ítrekað samþykkt að skora á íslensk stjórnvöld að fullgilda samþykkt ILO nr. 158. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hafa ASÍ og Samtök atvinnulífsins samið um framkvæmd uppsagna á þann veg að tekið er að hluta tillit til ákvæða samþykktar ILO nr. 158. Ákvæði kjarasamninga eru svohljóðandi:

Framkvæmd uppsagna

Almennt um uppsögn

Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og gerðar á sama tungumáli og ráðningarsamningur starfsmanns.

Viðtal um ástæður uppsagnar

Starfsmaður á rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal skal koma fram innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal fara fram innan fjögurra sólarhringa þar frá. Starfsmaður getur óskað þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að ástæður uppsagnar séu skýrðar skriflega. Fallist atvinnurekandi á þá ósk hans, skal við því orðið innan fjögurra sólarhringa þar frá.

Fallist atvinnurekandi ekki á ósk starfsmanns um skriflegar skýringar á starfsmaður, innan fjögurra sólarhringa, rétt á öðrum fundi með vinnuveitanda um ástæður uppsagnar að viðstöddum trúnaðarmanni sínum eða öðrum fulltrúa stéttarfélags síns ef starfsmaður óskar þess.

Takmörkun uppsagnarheimildar skv. lögum

Við uppsagnir skal gæta ákvæða laga sem takmarka frjálsan uppsagnarrétt vinnuveitanda, m.a. ákvæða um trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn, barnshafandi konur og foreldra í fæðingarorlofi, starfsmenn sem tilkynnt hafa um fæðingar- og foreldraorlof og starfsmenn sem bera fjölskylduábyrgð. Einnig verður að gæta ákvæða 4. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur, laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, laga um starfsmenn í hlutastarfi, laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og samráðsskyldu laga um hópuppsagnir.

Þegar starfsmaður nýtur uppsagnarverndar skv. lögum, ber vinnuveitanda að rökstyðja skriflega hvaða ástæður liggja að baki uppsögn.

Viðurlög

Brot gegn ákvæðum þessa kafla geta varðað bótum skv. almennum reglum skaðabótaréttarins.

Á þingum ILO hafa íslensk stjórnvöld ekki lagst gegn samþykkt hinna ýmsu samþykkta. Hins vegar hafa þau almennt sett það skilyrði fyrir fullgildingu þeirra hér á landi, að aðilar vinnumarkaðarins séu á það sáttir. Af þeim ástæðum m.a. sömdu ASÍ og SA um tiltekna þætti samþykktar ILO nr. 158 í kjarasamningum en samþykktin sjálf hefur ekki verið staðfest af Íslands hálfu. Hyggist stjórnvöld breyta ofangreindri stefnu sinni leggst ASÍ ekki gegn því.

Virðingarfyllst,

Magnús M. Norðdahl hrl.

Lögfræðingur ASÍ