Stefna ASÍ

Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

Reykjavík, 29. mars 2012.
Tilvísun: 201203-0020
 
 
Efni: Tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins, 39. mál.
 
Á ársfundi Alþýðusambands Íslands sem haldinn var 23. og 24. október 2008 var samþykkt ályktun þar sem segir m.a.:
 
„Það er skoðun ASÍ að yfirlýsing um að sótt verði um aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin. Þannig verði látið á það reyna í aðildarviðræðum hvaða samningur Íslandi standi til boða og hann lagður fyrir þjóðina í atkvæðagreiðslu.“
 
Þessi afstaða var áréttuð á aukaársfundi ASÍ í mars 2009.
 
Á grunni framangreindrar afstöðu taka fulltrúar Alþýðusambandsins virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbúið hafa aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið og unnið hafa að því að móta samningsmarkmið Íslands í aðildarviðræðunum á grundvelli samþykktar Alþingis frá því 19. júlí 2009 og nefndarálits meirihluta utanríkismálanefndar sem henni fylgdi. Það er markmið Alþýðusambandsins með þátttöku í starfi samningahópanna og annars staðar þar sem aðildarviðræðurnar við ESB eru á dagskrá að ná sem bestum samningi fyrir Ísland og íslenskt launafólk. Það verður síðan íslensku þjóðarinnar að ákveða í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hún vill ganga í Evrópusambandið á grundvelli þess
samnings sem gerður verður.
 
Í ljósi framanritaðs leggur Alþýðusamband Íslands til að þingsályktunartillagan verði felld.
 
 
 
Virðingarfyllst,
 
F.h. Alþýðusambands Íslands
 
Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ