Stefna ASÍ

Þingsályktunartillaga um merkingu á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu

Reykjavík: 13.12.2013
Tilvísun: 201312-0011
 
 
Efni:  Þingsályktunartillaga um merkingu á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu, 20 mál.
 
Alþýðusamband Íslands hefur um áratugaskeið fordæmt hernám Ísraels í Palestínu og stutt baráttu Alþjóðasambands verkalýðsfélaga (ITUC) fyrir réttindum palestínsks verkafólks og andstöðu við hið ólögmæta hernám. Eitt þeirra verkfæra sem borgarar lýðfrjálsra ríkja geta notað til þess að þrýsta á stefnubreytingu ríkja sem ekki fara að alþjóðalögum er meðvitað val neytenda á neysluvöru. Nokkurt magn vöru er flutt inn frá Ísrael án þess að bera með sér aðrar upplýsingar um uppruna en að varan sé framleidd í Ísrael en hluti hennar er framleiddur á svæðum sem hernumin hafa verið í andstöðu við alþjóðalög. ASÍ styður því heilshugar að vara sögð framleidd í Ísrael verð sérstaklega merkt hvort hún er framleidd á hernumdum svæðum Palestínu eður ei. ASÍ styður jafnframt að íslensk stjórnvöld beiti sér fyrir auknum viðskiptum við Palestínu og EFTA á grundvelli bráðabirgðasamnings þar um frá 1.7 1999. 
 
Virðingarfyllst, 
Magnús M. Norðdahl hrl.,   
lögfræðingur ASÍ