Stefna ASÍ

Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA og Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamnings milli Íslands og BH

Reykjavík: 03.04.2014
Tilvísun: 201403-0029


Efni: Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamnings milli Íslands og lýðveldisins Bosníu og Hersegóvínu, 329. Mál.

Hvað varðar fríverslunarsamninga almennt þá er það skoðun Alþýðusambands Íslands að slíkir samningar skuli ekki eingöngu metnir út frá einangruðum viðskiptalegu hagsmunum sem Ísland hefur af slíkum samningum. Heldur skuli Ísland sem lýðræðisríki reist á stoðum mannréttinda og félagslegs réttlætis ekki ganga til samstarfs um verslun og viðskipti við ríki þar sem stöðu mannréttindamála er verulega ábótavant. Það er skoðun Alþýðusambands Íslands að slíkir samningar séu til þess fallnir að viðhalda ríkjandi ástand í viðkomandi ríkjum þar sem þeir greiða fyrir viðskiptum og framleiðslu sem sækir samkeppnishæfni sína m.a. með því að virt eru að vettugi sjálfsögð grundvallarmannréttindi verkafólks. Þessi skoðun Alþýðusambands Íslands hefur verið til staðar lengi og birtist hún m.a. í umsögn við nýlega fullgiltan fríverslunarsamning við Alþýðulýðveldið Kína (sjá 73. mál á yfirstandandi löggjafarþingi) en þar segir nánar tiltekið að það sé algjört skilyrði af hálfu ASÍ að við gerð fríverslunarsamninga við önnur ríki verði sett bein og ófrávíkjanleg skilyrði um að viðkomandi ríki viðurkenni og framkvæmi í raun allar grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

Hvað varðar það ríki sem um ræðir hér þá hefur það viðurkennt allar helstu grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Jafnframt er ekkert sem bendir til annars en að ástand verkalýðsmála sé almennt í viðunandi standi í ríkinu. Með vísan í framangreint telur Alþýðusamband Íslands því ekkert til fyrirstöðu þess að samningurinn verði fullgildur, en beinir því þó til nefndarinnar sbr. ofangreint og fyrri umsagnir sínar um fríverslunarsamninga að samhliða slíkum samningum eigi aðilar að skuldbinda sig til að eiga samræðu og samstarf um stöðu launafólks og málefni stéttarfélaga viðkomandi ríkja.

Virðingarfyllst f.h. ASÍ,
Halldór Oddsson hdl