Stefna ASÍ

Þingsályktunartillaga um dánaraðstoð

Reykjavík: 6.2 2018
Tilvísun: 201802-0005

Efni: Þingsályktunartillaga um dánaraðstoð, 91. mál

Alþýðusamband Íslands hefur ekki mótað sérstaka stefnu varðandi dánaraðstoð. Tillagan miðar að gagnaöflun til þess að fram geti farið upplýst og opin umræða um þetta viðkvæma mál og það er stutt. ASÍ vill vekja athygli á, að nauðsynlegt er við skoðun þessa málefnis, að huga að réttarstöðu og velferð þess launafólks sem með einum eða öðrum hætti verða þátttakendur í eða áhorfendur að dánaraðstoð. Jafnframt þarf að hafa í huga, að dánaraðstoð getur haft áhrif á sálrænt vinnuumhverfi allra þeirra stétta sem að umönnun sjúkra og þjónustu koma.

Virðingarfyllst,
Magnús M. Norðdahl hrl.,
lögfræðingur ASÍ