Stefna ASÍ

Frumvarp um breytingu á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991

Reykjavík 28.8 2009

200906-0028

Alþýðusamband Íslands styður mjög eindregið framgang þessa máls og tekur undir þau sjónarmið sem flutningsmenn gera grein fyrir í greinargerð með frumvarpinu.

Virðingarfyllst,

Magnús M. Norðdahl,

lögfræðingur ASÍ.