Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila

Reykjavík: 20.11.2013
Tilvísun: 201310-0038

 

 

Frumvarp til laga um viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila, 11. mál.

Alþýðusamband Íslands gerir ekki athugasemdir. 


Virðingarfyllst,
Magnús M. Norðdahl hrl.,  
lögfræðingur ASÍ