Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um Stjórnarráð Íslands

Reykjavík 17. maí 2011

Tilvísun: 201105-0015

 

Efni: Frumvarp til laga um Stjórnarráð Íslands, 674 mál.

Alþýðusamband Íslands gerir ekki efnislegar athugasemdir við frumvarp þetta og styður samþykkt þess.

 

Virðingarfyllst,

Magnús M. Norðdahl hrl.

Lögfræðingur ASÍ