Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um siglingalög o.fl (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur)

Reykjavík 1.2 2016
Tilvísun: 201512-0011


Efni: Frumvarp til laga um siglingalög o.fl (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur), 375. mál

Engar athugasemdir gerðar.

Virðingarfyllst,
Magnús M. Norðdahl hrl.,
lögfræðingur ASÍ