Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk

Reykjavík 26. apríl 2011

Tilvísun: 201104-0029

Efni: Frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 728 mál.

Alþýðusamband Íslands gerir ekki efnislegar athugasemdir við frumvarp þetta og styður eindregið samþykkt þess.

 

Virðingarfyllst,

Magnús M. Norðdahl hrl.

Lögfræðingur ASÍ