Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um nauðungarsölu (Íbúðalánasjóður, frestun nauðungarsölu)

Reykjavík: 9.12.2013 
Tilvísun: 201311-0049

 

Efni: Frumvarp til laga um nauðungarsölu (Íbúðalánasjóður, frestun nauðungarsölu), 150. mál.


Alþýðusamband Íslands styður samþykkt þessa frumvarps.


Virðingarfyllst,
Magnús M. Norðdahl hrl.,  
lögfræðingur ASÍ