Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

Reykjavík: 2.4. 2014
Tilvísun: 201403-0026

Efni: Frumvarp til laga um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, 351. mál.


Alþýðusamband Íslands gerir ekki athugasemdir við frumvarp þetta og mælir með samþykkt þess.


Virðingarfyllst,

Magnús M. Norðdahl hrl.,
lögfræðingur ASÍ