Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um lagaskrifstofu Alþingis (1)

Reykjavík 5. maí 2010

Tilvísun: 201004-0023

 

Efni:  Umsögn um frumvarp til laga um lagaskrifstofu Alþingis, 457. mál.

Alþýðusamband Íslands tekur undir þau sjónarmið sem liggja til grundvallar frumvarpi þessu um að löggjafarhættir skuli vera vandaðir og löggjöf standast ákvæði stjórnarskrárinnar og í samræmi við gildandi lög og þjóðréttarskuldbindingar íslenska ríkisins.

Alþýðusamband Íslands tekur ekki afstöðu til þess hvort sú leið sem farin er með frumvarpinu fullnægi best þeim markmiðum.

 

Virðingarfyllst,

Dalla Ólafsdóttir,

Lögfræðingur hjá ASÍ