Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um hlutafélög og einkahlutafélög

Tilvísun: 201111-0030

Reykjavík 25.11 2011

 

Efni: Frumvarp til laga um hlutafélög og einkahlutafélög (191 mál).

Alþýðusamband Íslands gerir ekki athugasemdir við frumvarp þetta.

 

 

Virðingarfyllst, 

Magnús M. Norðdahl hrl.  

Lögfræðingur ASÍ