Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði

Reykjavík: 06.02.2014
Tilvísun: 201401-0024 
 
 
Efni: Frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, 250. mál.
 
Alþýðusamband Íslands veitti eftirfarandi umsögn um frumvarpið er það var lagt fram á 141. Löggjafarþingi. Er sú umsögn nú ítrekuð:
 
Alþýðusamband Íslands vekur athygli Alþingis á því, að frekari þróun í þá átt að færa framkvæmd hins formlega opinbera vald fjær því fólki sem býr í dreifðari byggðum landsins en nú þegar er orðið, geti verið varhugavert. Með frumvarpinu er opnað mjög á allar tilfærsluleiðir sem oftast leiðir af sér með tíð og tíma, niðurskurð með óhjákvæmilegum samþjöppunaráhrifum til stærri byggða. Færa má gild rök fyrir því að slíkt geti til lengri tíma litið verið fallið til þess að draga úr borgaralegu öryggi.
 
 
Virðingarfyllst, 
Halldór Oddsson hdl.  
lögfræðingur hjá ASÍ