Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar)

Reykjavík 16.5.2019
Tilvísun: 201905-0017

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (nýting séreignarsparnaðar), 891. mál

Með frumvarpinu er lagt til að núverandi heimild til skattfrjálsrar ráðstöfunar og úttektar á viðbótariðgjaldi til séreignarsparnaðar til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota, sem að óbreyttu fellur úr gildi þann 30. júní n.k., verði framlengd um tvö ár eða til 30. júní 2021.
Frumvarpið er liður í að framfylgja loforðum sem gefin voru í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við undirritun kjarasamninga á almennum vinnumarkaði þann 3.apríl síðastliðinn. Alþýðusamband Íslands leggur ríka áherslu á að staðið verði við gefin fyrirheit með samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst,
Henný Hinz
hagfræðingur ASÍ