Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs)

Reykjavík 6.12 2012
Tilvísun: 201211-0021 
 
 
Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs),  364. mál. 
 
Eins og fram hefur komið í fyrri umsögnum um sama mál á fyrri þingum, leggst ASÍ gegn því að mikilvægum réttindum og skyldum í ráðningarsambandi sé breytt með þeim einhliða hætti sem frumvarpið ber með sér. 
 
 
Virðingarfyllst, 
Magnús M. Norðdahl hrl.  
lögfræðingur ASÍ