Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/2012, um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna

Reykjavík 2.11 2012
Tilvísun: 201210-0036 
 
 
 
Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/2012, um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, 25. mál.
 
Alþýðusamband Íslands gaf umsögn um frumvarp sama efnis þá er það var flutt á 139. löggjafarþingi. Umsögnin er óbreytt og svohljóðandi: 
 
„Með frumvarpinu er lagt til að víkja megi frá ákvæði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 91/2010 ef almennar kosningar eru boðaðar innan þriggja mánaða frá samþykkt þingsályktunartillögu á Alþingi um þjóðaratkvæðagreiðslu.
 
ASÍ vekur athygli á því að ein forsenda þess að fram fari marktækar þjóðaratkvæðagreiðslur er sú að fram fari víðtæk og vönduð kynning og samfélagsleg umræða um þau mál sem greiða skal þjóðaratkvæði um sbr. m.a. greinargerð með 6. gr. laganna. Í frumvarpi því sem nú er til umfjöllunar á Alþingi er opnað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur með  stuttum fyrirvara í aðdraganda almennra kosninga. Að þessu leyti samræmist frumvarpið ekki markmiðum laga 91/2010.“
 
 
Virðingarfyllst,
Magnús M. Norðdahl hrl.  
Lögfræðingur ASÍ