Stefna ASÍ

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (framlenging bráðabirgðaákvæðis)

Reykjavík: 06.02.2014
Tilvísun: 201401-0039
 
 
Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (framlenging bráðabirgðaákvæðis).
 
Alþýðusamband Íslands gerir ekki efnislegar athugasemdir við frumvarp þetta og styður samþykkt þess.
 
 
Virðingarfyllst, 
Halldór Oddsson  
lögfræðingur hjá ASÍ