Stefna ASÍ

Frumvarp Mál númer Umsögn ASÍ
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna) 954 11. júní 2019
Þingsályktunartillaga um breytingu á fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022 953 11. júní 2019
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) 826 31. maí 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar) 891 16. maí 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur 770 03. maí 2019
Frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 801 03. maí 2019
Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum 795 30. apríl 2019
Frumvarp til laga um félög til almannaheilla 785 30. apríl 2019
Frumvarp til laga um skráningu raunverulegra eigenda 794 30. apríl 2019
Frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum o.fl. (misnotkun á félagaformi, hæfisskilyrði) 796 30. apríl 2019
Þingsályktunartillaga um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar (þriðji orkupakkinn) 777 29. apríl 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál 758 24. apríl 2019
Frumvarp til laga um Seðlabanka Íslands 790 17. apríl 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu skatta á fjármagnstekjur 762 16. apríl 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað 107 28. mars 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar (sálfræðimeðferð) 513 22. mars 2019
Þingsályktunartillaga um endurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur 44 12. mars 2019
Þingsályktunartillaga um breytingu á þingsályktun um Jafnréttissjóð Íslands 570 11. mars 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, með síðari breytingum (lenging fæðingarorlofs) 154 07. mars 2019
Þingsályktunartillaga um samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum 57 06. mars 2019
Þingsályktunartillaga um dánaraðstoð 138 06. mars 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um helgidagafrið og lögum um 40 stunda vinnuviku (starfsemi á helgidögum) 549 05. mars 2019
Þingsályktunartillaga um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi 184 05. mars 2019
Frumvarp til almennra hegningarlaga (þrenging ákvæðis um hatursorðræðu) 543 04. mars 2019
Þingsályktunartillaga um heilbrigðisstefnu til ársins 509 28. febrúar 2019
Þingsályktunartillaga um endurskoðun lögræðislaga 53 20. febrúar 2019
Þingsályktunartillaga um mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi 274 15. febrúar 2019
Frumvarp til laga um ökutækjatryggingar 436 15. febrúar 2019
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber innkaup 442 15. febrúar 2019
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um kjararáð 413 11. janúar 2019
Frumvarp til laga um þungunarrof 393 18. desember 2018
Frumvarp til laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs) 37 13. desember 2018
Þingsályktun um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess 409 12. desember 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (kennitöluflakk) 38 12. desember 2018
Frumvarp um breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof og fl. 300 29. nóvember 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 40 stunda vinnuviku, nr. 88/1971, með síðari breytingum (stytting vinnutíma) 181 26. nóvember 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna) 24 21. nóvember 2018
Frumvarp til laga um póstþjónustu 270 16. nóvember 2018
Þingsályktunartillaga um skattleysi launatekna undir 300.000 kr. 8 14. nóvember 2018
Frumvarp til umferðarlaga 219 13. nóvember 2018
Frumvarp til laga um lyfjalög og landlækni og lýðheilsu (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra) 266 13. nóvember 2018
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna afnáms um uppreist æru 222 12. nóvember 2018
Frumvarp til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 157 31. október 2018
Frumvarp um breytingar á lögum um sjúkratryggingar (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni) 11 18. október 2018
Frumvarp um breytingar á lögum um almanatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar) 54 18. október 2018
Þingsályktunartillaga um stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda 19 12. október 2018
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum 561 30. maí 2018
Frumvarp til laga um skaðabótalög 441 08. maí 2018
Þingsályktunartillaga um skilyrðislausa grunnframfærslu (borgaralaun) 9 02. maí 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands 468 27. apríl 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna 468 27. apríl 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um húsnæðismál 469 26. apríl 2018
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna 455 25. apríl 2018
Frumvarp til laga um Ferðamálastofu 485 25. apríl 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs) 246 05. apríl 2018
Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði og frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna 393/394 05. apríl 2018
Frumvarp til laga um þingsköp Alþingis (líftími þingmála) 222 20. mars 2018
Þingsályktunartillaga um greiðsluþátttöku sjúklinga 44 14. mars 2018
Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um markaðar tekjur 167 13. mars 2018
Breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð 39 13. mars 2018
Breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar) 38 13. mars 2018
Frumvarp til laga um þingfarakaup alþingismanna og þingfarakostnað (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku) 19 06. mars 2018
Frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku (stytting vinnutíma) 165 05. mars 2018
Frumvarp til laga um helgidagafrið (brottfall laganna) 134 05. mars 2018
Þingsályktunartillaga um rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna 13 02. mars 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs) 98 27. febrúar 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 (skattleysi uppbóta á lífeyri) 108 23. febrúar 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 160/2008 um endurgreiðslur vegna gleraugnakaupa barna 105 16. febrúar 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 25 15. febrúar 2018
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, og lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 12 15. febrúar 2018
Þingsályktunartillaga um þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta 50 14. febrúar 2018
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 35 14. febrúar 2018
Þingsályktunartillaga um fjármálastefnu fyrir árin 2018-2022 2 13. febrúar 2018
Frumvarp til laga um eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir) 110 06. febrúar 2018
Þingsályktunartillaga um dánaraðstoð 91 06. febrúar 2018
Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (seinni hluti) 26 05. febrúar 2018
Þingsályktunartillaga um byggingu 5.000 leiguíbúða 43 16. janúar 2018
Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir 26 12. janúar 2018
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018 og frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018 1 & 3 19. desember 2017
http://www.althingi.is/altext/146/s/0401.html 289 22. júní 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum (eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál) 457 22. maí 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun) 437 10. maí 2017
Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir 438 09. maí 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, með síðari breytingum (málsmeðferð o.fl.) 433 05. maí 2017
Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði og frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna 435/436 05. maí 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003, með síðari breytingum (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga) 440 04. maí 2017
Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja 263 04. maí 2017
Frumvarp til laga um sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn) 375 04. maí 2017
Frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara) 258 28. apríl 2017
Þingsályktunartillaga um fjármálaáætlun fyrir árin 2018-22 402 25. apríl 2017
Frumvarp til laga um um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (íbúakosningar) 184 19. apríl 2017
Þingsályktunartillaga um uppbyggingu leiguíbúða 285 18. apríl 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði) 306 18. apríl 2017
Frumvarp til breytingar á lögum nr. 160/2008 um endurgreiðslur vegna gleraugnakaupa barna 215 12. apríl 2017
Frumvarp til laga um þingsköp Alþingis (líftími þingmála) 202 28. mars 2017
Frumvarp til laga um afnám laga um orlof húsmæðra, nr. 53/1972, með síðari breytingum 119 28. mars 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 (bótaréttur fanga) 121 24. mars 2017
Þingsályktunartillaga um merkingu á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu 76 23. mars 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélagalög, lögum um einkahlutafélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur 237 23. mars 2017
Frumvarp til breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak og fleiri lögum 106 20. mars 2017
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 47/2006 um kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013) 189 16. mars 2017
Þingsályktunartillaga um rafræna birtingu málaskráa og gagna ráðuneyta 175 10. mars 2017
Þingsályktunartillaga um starfshóp um keðjuábyrgð 69 09. mars 2017
Þingsályktunartillaga um greiðsluþátttöku sjúklinga 49 01. mars 2017
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003, með síðari breytingum (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá) 116 28. febrúar 2017
Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (samningar um heilbrigðisþjónustu) 4 27. febrúar 2017
Frumvarp um breytingar á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 með síðari breytingum (leiðrétting) 150 24. febrúar 2017
Frumvarp til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi 128 24. febrúar 2017
Þingsályktunartillaga um heilbrigðisáætlun 57 24. febrúar 2017
Frumvarp um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum 84 21. febrúar 2017
Þingsályktunartillaga um fjármálastefnu fyrir árin 2017-2022 66 21. febrúar 2017
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr.1/1997, með síðari breytingum (breytingar á A-deild sjóðsins) 6 15. desember 2016
Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017 og frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017 1 og 2 13. desember 2016
Frumvarp til laga um kjararáð 871 26. september 2016
Frumvarp til stjórnskipunarlaga 841 22. september 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 849 15. september 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra 857 14. september 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum (verðtryggð lán) 817 01. september 2016
Frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð 818 01. september 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum (losun fjármagnshafta) 826 01. september 2016
Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki 794 01. september 2016
Frumvarp til laga um félagasamtök til almannaheilla 779 30. ágúst 2016
Þingsályktunartillaga um staðfestingu samnings Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur 783 24. ágúst 2016
Frumvarp til lyfjalaga (heildarlög, EES-reglur) 677 15. ágúst 2016
Þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2016-2019 764 10. ágúst 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (þunn eiginfjármögnun) 735 10. ágúst 2016
Frumvarp til laga um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum 787 10. ágúst 2016
Þingsályktunartillaga um rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum 711 27. maí 2016
Þingsályktunartillaga um alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum 733 27. maí 2016
Tillaga til þingsályktunar um fjármálastefnu og fjármálaáætlun fyrir árin 2017-2021 740/741 23. maí 2016
Frumvarp um breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti 668 19. maí 2016
Frumvarp til laga um útlendinga 728 12. maí 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring) 676 06. maí 2016
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, nr. 43/1999, með síðari breytingum (framlenging gildistíma, hækkun á hlutfalli endurgreiðslu o.fl.) 618 06. maí 2016
Frumvarp til laga um rannsóknarnefndir 653 29. apríl 2016
Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa o.fl.) 667 29. apríl 2016
Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof 261 07. apríl 2016
Frumvarp til laga um helgidagafrið (brottfall laganna) 575 30. mars 2016
Frumvarp til laga um bann við mismunun (réttindi fatlaðs fólks) 144 30. mars 2016
Tillaga til þingsályktunar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 180 30. mars 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007, með síðari breytingum (barnalífeyrir) 197 22. mars 2016
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, (réttur til sambúðar á stofnunum) 352 22. mars 2016
Frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku (stytting vinnutíma) 259 15. febrúar 2016
Frumvarp til laga um siglingalög o.fl (réttindi farþega skipa, gerðarviðurkenning, skilgreiningar o.fl., EES-reglur) 375 01. febrúar 2016
Frumvarp til laga um húsnæðisbætur (heildarlög) 407 13. janúar 2016
Frumvarp til laga um um fasteignalán til neytenda 383 07. janúar 2016
Frumvarp til laga um almennar íbúðir (heildarlög) 435 06. janúar 2016
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003 370 08. desember 2015
Tillaga til þingsályktunar um stefnu og aðgerðir í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára 338 04. desember 2015
Tillaga til þingsályktunar um bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum 15 27. október 2015
Tillaga til þingsályktunar um styrkingu leikskóla og fæðingarorlofs 16 20. október 2015
Tillaga til þingsályktunar um lýðháskóla 17 19. október 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands o.fl. (skipulag) 91 14. október 2015
Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016 2 13. október 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013, með síðari breytingum (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.) 140 13. október 2015
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, (hækkun lífeyris í 300 þús. kr) 3 08. október 2015
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) 7 08. október 2015
Frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum, nr. 140/2012 (kaup á vörum og þjónustu) 19 06. október 2015
Frumvarp til laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (uppfærsluréttur íbúðarréttar) 35 30. september 2015
Frumvarp til laga um húsnæðisbætur 788 18. ágúst 2015
Frumvarp til laga um stöðugleikaskatt, mál nr. 786 og um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum (nauðarsamningar), mál nr. 787 786 og 787 19. júní 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99/1993, með síðari breytingum (verðsamráð í mjólkuriðnaði) 292 19. maí 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög 697 15. maí 2015
Frumvarp til laga um breytingar á húsaleigulögum (réttarstaða leigjenda og leigusala) 696 12. maí 2015
Frumvarp til laga um miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara 647 12. maí 2015
Frumvarp til laga um stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl 691 11. maí 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld 692 04. maí 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 579 22. apríl 2015
Þingsályktunartillaga um eflingu virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur 122 09. apríl 2015
Frumvarp til laga um kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka) 57 17. mars 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 562 13. mars 2015
Frumvarp til laga um afnám laga um orlof húsmæðra 339 09. mars 2015
Frumvarp til laga um opinber fjármál 206 04. mars 2015
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 416 02. mars 2015
Frumvarp til laga um lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags) 514 02. mars 2015
Þingsályktunartillaga um seinkun klukkunnar og bjartari morgna 338 02. mars 2015
Þingsályktunartillaga um fríverslunarsamning við Japan 127 02. mars 2015
Frumvarp til laga um náttúrupassa 455 26. febrúar 2015
Frumvarp til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks 454 25. febrúar 2015
Frumvarp til laga um Menntamálastofnun 456 19. febrúar 2015
Frumvarp um breytingu á lögum nr. 36/2011,um stjórn vatnamála 511 18. febrúar 2015
Þingsályktunartillaga um breytingu á þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða 244 16. febrúar 2015
Frumvarp laga um Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.) 434 13. febrúar 2015
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum (aldurstengd örorkuuppbót) 35 22. desember 2014
Frumvarp til laga um almannatryggingar (bótarétt, stjórnsýslu, EES-reglur o.fl.) 322 17. desember 2014
Frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög) 402 09. desember 2014
Þingsályktunartillaga um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína 321 01. desember 2014
Þingsályktunartillaga um fjármögnun nýs Landspítala 25 13. nóvember 2014
Frumvarp til laga um sérhæfða þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu 257 13. nóvember 2014
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 30 10. nóvember 2014
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga (samþykktir o.fl.) 12 06. nóvember 2014
Frumvarp til laga um sjúkratryggingar (flóttamenn) 242 31. október 2014
Frumvarp til laga um úrskurðarnefnd velferðarmála 207 31. október 2014
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 30/2004, um vátryggingasamninga 120 20. október 2014
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 100/2010, um umboðsmann skuldara 159 20. október 2014
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána 240 20. október 2014
Tillaga til þingsályktunar um hagnýtingu internetsins og réttarvernd netnotenda 16 20. október 2014
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 50/1998, um virðisaukaskatt, brottfall laga nr. 97/1987, um vörugjald, og breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt 2 20. október 2014
Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015 3 20. október 2014
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald 158 14. október 2014
Frumvarp til laga um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins 106 14. október 2014
Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987 102 09. október 2014
Frumvarp til laga um Ábyrgðarsjóð launa 105 02. október 2014
Frumvarp til laga um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána 485 23. apríl 2014
Frumvarp til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar 484 22. apríl 2014
Frumvarp til laga um endurskoðendur (eftirlit og gjaldtökuheimild) 373 16. apríl 2014
Frumvarp til laga um heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti o.fl.) 378 16. apríl 2014
Frumvarp til laga um greiðsludrátt í verslunarviðskiptum 338 16. apríl 2014
Frumvarp til laga um fjármálastöðugleikaráð 426 16. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA og Lýðveldisins Kólumbíu og landbúnaðarsamnings milli Íslands og Kólumbíu 327 11. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kostaríka og Lýðveldisins Panama 328 11. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA og ... Bosníu og Hersegóvínu og landbúnaðarsamnings milli Íslands og ... Bosníu og Hersegóvínu 329 11. apríl 2014
Frumvarp til laga um heimild til staðfestingar á fjárfestingarsamningi við Algalíf Iceland ehf. 375 08. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki 340 08. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið 344 08. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um formlegt hlé á aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins og þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræðurnar 352 08. apríl 2014
Frumvarp til laga um gjaldskrárlækkanir o.fl. 315 03. apríl 2014
Frumvarp til laga um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda 351 03. apríl 2014
Þingsályktunartillaga um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2014-2017 256 25. febrúar 2014
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 98/2004, um jöfnun á kostnaði við dreifingu raforku, með síðari breytingum, (jöfnunargjald) 237 11. febrúar 2014
Frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996, með síðari breytingum 251 07. febrúar 2014
Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa (heildarlög) 236 06. febrúar 2014
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (framlenging bráðabirgðaákvæðis) 274 06. febrúar 2014
Frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði 250 06. febrúar 2014
Frumvarp til laga um aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni (heildarlög) 158 10. janúar 2014
Þingsályktunartillaga um skrásetningu kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á Íslandi frá vori 2014 62 10. janúar 2014
Frumvarp til laga um brottfall laga um náttúruvernd, nr. 60/2013 167 06. janúar 2014
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld, nr. 74/2012, með síðari breytingum 568 06. janúar 2014
Frumvarp til laga um lax- og silungsveiði (ábyrgð félagsmanna í veiðifélögum) 198 19. desember 2013
Þingsályktunartillaga um merkingu á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu 20 13. desember 2013
Frumvarp til laga um fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður) 233 12. desember 2013
Þingsályktunartillaga um frestun á innheimtuaðgerðum og nauðungarsölum 163 12. desember 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar 144 12. desember 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003 (húsnæðissparnaður) 175 09. desember 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingastarfsemi og lögum um miðlun vátrygginga 168 09. desember 2013
Frumvarp til laga um flutning verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta og annarra embætta og stofnana 161 09. desember 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, með síðari breytingum (vörukaup, þjónusta o.fl.) 176 09. desember 2013
Frumvarp til laga um nauðungarsölu (Íbúðalánasjóður, frestun nauðungarsölu) 150 09. desember 2013
Frumvarp til laga um húsaleigubætur 147 09. desember 2013
Þingsályktunartillaga um atvinnulýðræði 121 09. desember 2013
Frumvarp til laga um lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar) 160 09. desember 2013
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 177 09. desember 2013
Þingsályktunartillaga um heildarlög um útlendinga 136 03. desember 2013
Skýrsla ráðgjafarhóps um raforkustreng til Evrópu, lögð fram af iðnaðar- og viðskiptaráðherra 59 27. nóvember 2013
Frumvarp til laga um viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila 11 20. nóvember 2013
Þingsályktunartillaga um fríverslunarsamning Íslands og Kína 73 12. nóvember 2013
Þingsályktunartillaga um bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi 5 01. nóvember 2013
Frumvarp til laga um stimpilgjald 4 18. október 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991 91 18. október 2013
Þingsályktunartillaga um leikskóla að loknu fæðingarorlofi 37 03. október 2013
Tillaga til þingsályktunar um bráðaaðgerðir til að efla leigumarkað á Íslandi 40 24. september 2013
Þingsályktunartillaga um frestun á innheimtuaðgerðum og nauðungarsölum 12 23. september 2013
Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu (val stjórnarmanna) 11 09. ágúst 2013
Frumvarp til laga um lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegan stuðning 7 09. ágúst 2013
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum 25 09. ágúst 2013
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 163/2007, um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, með síðari breytingum (tölfræðilegar upplýsingar um skuldir heimila og fyrirtækja) 14 25. júní 2013
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld 15 24. júní 2013
Þingsályktunartillaga um aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi 9 24. júní 2013
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um ráðstafanir í ríkisfjármálum 146/2012 1 20. júní 2013
Frumvarp til laga um meðferð einkamála (flýtimeðferð) 2 19. júní 2013
Frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga 635 02. maí 2013
Frumvarp til laga um lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegan stuðning 636 18. apríl 2013
Frumvarp til laga um heimild til samninga um kísilver í landi Bakka og frumvarp til laga um heimild til handa ráðherra, f.h. ríkissjóðs, til að fjármagna uppbyggingu innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka í Norðurþingi 632/966 19. mars 2013
Frumvarp til laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna 630 18. mars 2013
Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 570 04. mars 2013
Frumvarp til laga um miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara 453 04. mars 2013
Frumvarp til sveitarstjórnarlaga 449 19. febrúar 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur) 490 13. febrúar 2013
Frumvarp til almennra hegningarlaga (öryggisráðstafanir o.fl.) 420 13. febrúar 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingastarfsemi og lögum um miðlun vátrygginga (markaðssetning o.fl., EES-reglur) 489 11. febrúar 2013
Frumvarp til laga um náttúruvernd 429 11. febrúar 2013
Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa (heildarlög) 457 11. febrúar 2013
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum (kynferðisbrot gegn börnum innan fjölskyldu) 478 06. febrúar 2013
Frumvarp til laga um sjúkraskrár (aðgangsheimildir) 497 04. febrúar 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 99/2010, um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, með síðari breytingum 502 18. janúar 2013
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks 513 21. desember 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rannsóknarnefndir 416 12. desember 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (hækkun greiðslna og lenging) 496 11. desember 2012
Frumvarp til stjórnskipunarlaga, 20 og 25.gr. 415 07. desember 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs) 364 07. desember 2012
Frumvarp til laga um framkvæmd þjóðaratkvæðnagreiðslna, 99. mál 99 03. desember 2012
Frumvarp til umferðarlaga 179 25. nóvember 2012
Þingsályktunartillaga um bætt skattskil 51 23. nóvember 2012
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 84/2007, um opinber innkaup (aukin skilvirkni í meðferð kærumála) 288 23. nóvember 2012
Þingsályktunartillaga um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun) Opið ferli 21. nóvember 2012
Þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun 4 21. nóvember 2012
Frumvarp til upplýsingalaga 215 20. nóvember 2012
Frumvarp um breytingu á lögum um verndar- og nýtingaráætlun, nr. 48/2011, með síðari breytingum 3 16. nóvember 2012
Frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði 161 14. nóvember 2012
Frumvarp til laga um almenn hegningarlög (mútubrot) 130 14. nóvember 2012
Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög) 194 14. nóvember 2012
Frumvarp til laga um neytendalán 220 14. nóvember 2012
Þingsályktunartillaga um úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði 12 10. nóvember 2012
Þingsályktunartillaga um fullgildingu fríverslunarsamnings milli EFTA og Lýðveldisins Kólumbíu og landbúnaðarsamnings milli Íslands og Kólumbíu 122 07. nóvember 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/2012, um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna 25 02. nóvember 2012
Frumvarp um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996 173 24. október 2012
Þingsályktunartillaga um mótun reglna um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar 119 24. október 2012
Frumvarp til laga um skiptileigusamning fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl. 150 24. október 2012
Frumvarp til laga um þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta 9 24. október 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 145/1994, um bókhald, með síðari breytingum (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur) 93 09. október 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (opinber hlutafélög o.fl.) 102 09. október 2012
Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum nr. 95/2008 (víðtækara eftirlit o.fl.) 103 09. október 2012
Þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins 39 07. september 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, nr. 26/2010 663 07. september 2012
Frumvarp til laga um vinnustaðanámssjóð 765 07. september 2012
Þingsályktunartillaga um vernd og orkunýtingu landsvæða 727 08. júní 2012
Frumvarp til laga um heimild til handa ráðherra f.h. ríkissjóðs til að fjármagna gerð jarðgangna undir Vaðlaheiði 718 08. maí 2012
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, 657. mál og um frumvarp til laga um veiðigjöld, 658. mál 657 og 658 20. apríl 2012
Frumvarp um breytingu á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum og tollalögum (úthlutun tollkvóta) 508 21. mars 2012
Frumvarp til laga um breytingar á virðisaukaskatti 490 21. mars 2012
Þingsályktunartillaga um stefnu um beina erlenda fjárfestingu 385 21. febrúar 2012
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) 356 20. janúar 2012
Frumvarp til laga um skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka 107 28. nóvember 2011
Frumvarp til laga um hlutafélög og einkahlutafélög 191 28. nóvember 2011
Frumvarp til laga um tekjuskatt (skuldaeftirgjafir) 41 15. nóvember 2011
Þingsályktunartillaga um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi 7 10. nóvember 2011
Frumvarp til laga um íslenskan ríkisborgararétt (biðtími vegna refsinga o.fl.) 135 08. nóvember 2011
Þingsályktunartillaga um setningu reglan um hámarksmagn transfitusýra í matvælum 11 14. september 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007 og lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, með síðari breytingum (einbýli) 214 14. september 2011
Frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak 703 14. september 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum 784 12. september 2011
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991 (gjafsókn) 568 25. ágúst 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr 116/2003, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum 826 08. júní 2011
Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara 754 26. maí 2011
Frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við undirritun kjarasamninga o.fl.) 824 26. maí 2011
Frumvarp til laga um breytingar á innheimtulögum 643 18. maí 2011
Frumvarp til laga um Stjórnarráð Íslands 674 18. maí 2011
Frumvarp til laga um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun 741 18. maí 2011
Frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki 783 18. maí 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir) 704 10. maí 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 121/1994, um neytendalán, með síðari breytingum 724 10. maí 2011
Frumvarp til sveitarstjórnarlaga 726 27. apríl 2011
Frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 728 27. apríl 2011
Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna þjónustuviðskipta 69 26. apríl 2011
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 139/2005, um starfsmannaleigur, með síðari breytingum 729 26. apríl 2011
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/1987, um orlof, með síðari breytingum 661 26. apríl 2011
Frumvarp til laga um breyting á lögum um námsstyrki 734 26. apríl 2011
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, með síðari breytingum 747 26. apríl 2011
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof 748 26. apríl 2011
Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins 645 26. apríl 2011
Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almenningsbókasöfn, nr. 36/1997 ( gjaldtökuheimild) 580 26. apríl 2011
Frumvarp til laga um breytingu á vatnalögum 561 31. mars 2011
Þingsályktunartillaga um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu 471 31. mars 2011
Þingsályktunartillaga um menntun og atvinnusköpun ungs fólks 449 31. mars 2011
Þingsályktunartillaga um metanframleiðslu 251 28. mars 2011
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt 393 28. mars 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 44/1998, um húsnæðismál, með síðari breytingum 547 11. mars 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu nr.40/2007 og lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, með síðari breytingum (einbýli) 214 11. mars 2011
Frumvarp til umferðarlaga 495 04. mars 2011
Tillaga til þingsályktunar um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára 334 23. febrúar 2011
Tillaga til þingsályktunar um staðgöngumæðrun 310 15. febrúar 2011
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr.90/2003 um tekjuskatt, með síðari breytingum (sjúkdómatryggingar) 300 09. febrúar 2011
Frumvarp til laga um rannsóknarnefndir 348 17. janúar 2011
Frumvarp til laga um Icesave 388 10. janúar 2011
Frumvarp til laga um fjölmiðla 198 13. desember 2010
Frumvarp til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta 237 08. desember 2010
Frumvarp til laga um skeldýrarækt 201 07. desember 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar 203 07. desember 2010
Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013 42 06. desember 2010
Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla nr. 15/1998, með síðari breytingum, 246. mál 246 03. desember 2010
þingsályktunartillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins, 88. mál 88 03. desember 2010
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari breytingum, 256. mál 256 03. desember 2010
Þingsályktunartillaga um sérgreiningu landshluta sem vettvang rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar, 83. mál 83 03. desember 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, með síðari breytingum, 61. mál 61 03. desember 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. 13 19. nóvember 2010
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 101/2010, um greiðsluaðlögun einstaklinga, lögum nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl., og lögum nr. 24/2010, um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri. 152 12. nóvember 2010
Frumvarp til laga um mannvirki og frumvarp til laga um brunavarnir. 78 og 79 10. nóvember 2010
Frumvarp til laga um breyting á lögum um útlendinga, nr. 96/2002, með síðari breytingum (Schengen, framfærsla o.fl.) 585 05. nóvember 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 100 03. nóvember 2010
Frumvarp til laga um lagaskrifstofu Alþingis 49 27. október 2010
Frumvarp til laga um meðferð einkamála, nr. 19/1991 ( flýtimeðferð mála um gengistryggð lán ) 20 27. október 2010
Þingsályktun um mótun reglna um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar 67 27. október 2010
Frumvarp til laga um breyting á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991, með síðari breytingum (fyrningarfrestur). 108 27. október 2010
Frumvarp til laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum (viðurlög, heimavinnsla og aðilaskipti að greiðslumarki í mjólkurframleiðslu) 662 26. ágúst 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál 634 23. júní 2010
Frumvarp til laga um afnám laga um orlof húsmæðra 77 07. júní 2010
Frumvarp til umferðarlaga 553 04. júní 2010
Frumvarp til laga um breyting á lögum um hlutafélög 499 26. maí 2010
Frumvarp til laga um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi 574 18. maí 2010
Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013 521 18. maí 2010
Frumvarp til laga um Vinnumarkaðsstofnun 555 06. maí 2010
Frumvarp um breytingar á lögum um atvinnuleysisbætur og lögum um húsaleigubætur 554 05. maí 2010
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda 558 05. maí 2010
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, með síðari breytingum 556 05. maí 2010
Frumvarp til laga um gjaldþrotaskipti o.fl. 510 05. maí 2010
Frumvarp til laga um rannsókn á fjárhagsstöðu skuldugra heimila 570 05. maí 2010
Frumvarp til laga um útlendinga 507 05. maí 2010
Frumvarp til laga um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög) 485 05. maí 2010
Frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, lögum um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, lögum um fjöleignarhús, lögum um húsnæðismál og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum 559 05. maí 2010
Frumvarp til laga um lagaskrifstofu Alþingis 457 05. maí 2010
Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum 591 04. maí 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði 561 04. maí 2010
Frumvarp til laga um greiðsluaðlögun einstaklinga 560 04. maí 2010
Frumvarp til laga um umboðsmann skuldara 562 04. maí 2010
Frumvarp til laga um stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs 530 04. maí 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum (ívlinun vegna endurbóta og viðhalds) 506 30. apríl 2010
Frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík 548 30. apríl 2010
Tillaga til þingsályktunar um afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu 11 21. apríl 2010
Tillaga til þingsályktunar um mótun efnahagsáætlunar sem tryggi velferð og stöðugleika án aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 287 21. apríl 2010
frumvarp til laga um ráðstafanir í skattamálum (virðisaukaskattur o.fl.) 239 21. apríl 2010
Frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins 256 21. apríl 2010
Frumvarp til laga um umhverfis- og auðlindaskatta 257 21. apríl 2010
Tillaga til þingsályktunar um sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi um land allt 332 21. apríl 2010
Frumvarp til laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa 448 14. apríl 2010
Frumvarp til laga um aðför og gjaldþrotaskipti (árangurslaust fjárnám) 447 14. apríl 2010
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum 288 07. apríl 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991 (hópmálsókn) 393 26. mars 2010
Þingsályktun um úttekt á gjaldmiðilsmálum 167 26. mars 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands og fleiri lögum 375 19. mars 2010
Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla 390 11. mars 2010
Tillaga til þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis 383 11. mars 2010
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl 197 26. febrúar 2010
Frumvarp til laga um frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála vegna gengistryggðra lána 392 26. febrúar 2010
Tillaga til þingsályktunar um fríverslunarsamning EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamning Íslands og Kólumbíu 81 12. febrúar 2010
Frumvarp um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins 277 21. janúar 2010
Frumvarp til laga um lögskráningu sjómanna 244 21. janúar 2010
Tillaga til þingsályktunar um fullgildingu á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 158, um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda 47 12. janúar 2010
Frumvarp til laga um stjórnlagaþing 152 30. desember 2009
Frumvarp til laga um framhaldsfræðslu 233 22. desember 2009
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða 174 16. desember 2009
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar, o.fl. 273 10. desember 2009
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgðasjóð launa, lögum um fæðingar- og foreldraorlof, lögum um málefni aldraðra og lögum um húsnæðismál, með síðari breytingum 274 10. desember 2009
Frumvarp til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur 112 30. nóvember 2009
Frumvarp til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur 5 30. nóvember 2009
Frumvarp til laga um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki 82 19. nóvember 2009
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis 102 10. nóvember 2009
Frumvarp til laga um breyting á lögum um nauðungarsölu 90 29. október 2009
Frumvarp um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins 69 29. október 2009
Frumvarp um breytingu á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991 32 31. ágúst 2009
Frumvarp um breytingu á skaðabótalögum 438 01. apríl 2009
Frumvarp til laga um heimild til samninga um álver í Helguvík 394 24. mars 2009
Frumvarp til stjórnskipunarlaga 385 23. mars 2009
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum um tekjuskatt og lögum um atvinnuleysistryggingar 321 10. mars 2009
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum 279 10. mars 2009
Frumvarp til laga um ábyrgðarmenn 125 06. mars 2009
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðför nr. 90/1989 o.fl. 322 02. mars 2009
Frumvarp til laga um lögskráningu sjómanna 290 02. mars 2009
Frumvarp til laga um greiðslur til líffæragjafa 259 02. mars 2009
Frumvarp til laga um lögskráningu sjómanna 291 02. mars 2009
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands, 280 mál. 280 02. mars 2009
Frumvarp til laga um afnám laga nr. 141/2003, um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, með síðari breytingum, og breyting á lögum nr. 1/1997, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum 313 02. mars 2009
Frumvarp til laga um breytingar á lögum, nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum 289 02. mars 2009
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21 26. mars 1991 (greiðsluaðlögun) 281 12. febrúar 2009
Frumvarp til laga um framhaldsfræðslu 216 26. janúar 2009
Frumvarp til laga um sjúkraskrár 170 15. desember 2008
Þingsályktunartillaga um skipan frídaga að vori 85 17. nóvember 2008
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál 137 17. nóvember 2008
Frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum (upptaka, hryðjuverk, skipulögð brotastarfsemi, og peningaþvætti) 33 17. nóvember 2008
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, og lögum nr. 88/2003, um Ábyrgðasjóð launa, vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði 115 11. nóvember 2008
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti 523 02. júní 2008
Frumvarp til laga um fiskeldi 531 02. júní 2008
Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna flutnings stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði, fiskræktar o.fl. til fiskistofu 531 02. júní 2008
Frumvarp til laga breytingu á lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu og lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins 553 02. júní 2008
Tillaga til þingsályktunar um undirbúning að þjónustumiðstöð við olíuleit á Drekasvæði 329 30. maí 2008
Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 535 16. maí 2008
Frumvarp til laga um opinbera háskóla 546 16. maí 2008
Frumvarp til breytinga á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna 545 16. maí 2008
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um fæðingar- og foreldraorlof 387 16. maí 2008
Frumvarp til laga um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga 541 05. maí 2008
Frumvarp til laga um breytingar á almannatryggingum 410 30. apríl 2008
Frumvarp til laga um breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 528 30. apríl 2008
Frumvarp til laga um uppbót á eftirlaun 547 30. apríl 2008
Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 147 25. apríl 2008
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 121/1994, um neytendalán 537 25. apríl 2008
Frumvarp til skipulagslaga, frumvarp til laga um mannvirki og frumvarp til laga um breytingu á lögum um brunavarnir 374-376 25. apríl 2008
Frumvarp til laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa 540 23. apríl 2008
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum á auðlinda- og orkusviði 432 04. apríl 2008
Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum 384 11. mars 2008
Frumvarp til varnarmálalaga 331 21. febrúar 2008
Frumvarp til breytinga á lögum 19/1979 um uppsagnarfrest o.fl. 164 20. febrúar 2008
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 142 06. desember 2007
Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur 40 05. desember 2007
Frumvarp um breytingar á lögum um almannatryggingar 10 03. desember 2007
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar 35 03. desember 2007
Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda o.fl. 131 26. nóvember 2007
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna 46 26. nóvember 2007
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vátryggingasamninga 163 22. nóvember 2007
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara 155 22. nóvember 2007
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 7 22. nóvember 2007
Frumvarp til laga um fyrningu kröfuréttinda 67 06. nóvember 2007
Frumvarp til laga um stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins, eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar 570 13. mars 2007
þingsályktunartillaga um fjögurra ára samgönguáætlun árin 2007-2010, og þingsályktunartillaga um samgönguáætlun árin 2007-2018, 575 574 og 575 05. mars 2007
Frumvarp til laga um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd og breytingar á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd 616 og 617 05. mars 2007
Þingsályktunartillaga um mat á heildararðsemi stóriðju- og stórvirkjanaframkvæmda fyrir þjóðarbúið 19 28. febrúar 2007
Frumvarp til laga um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu 443 27. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingu á lagaákvæðum er varða tollkvóta við innflutning landbúnaðarafurða 621 26. febrúar 2007
Frumvarp til laga um lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins 561 22. febrúar 2007
Frumvarp til laga um starfstengda eftirlaunasjóði, EES reglur 568 22. febrúar 2007
Frumvarp til laga um almannatryggingar,, tannlækningar barna og ellilífeyrisþega. 54 16. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða 432 14. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis 515 12. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um íslenskan ríkisborgararétt 464 08. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum 465 07. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði 523 07. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum nr. 44/2005 o.fl. 522 07. febrúar 2007
Frumvarp til laga um jafna stöðu kvenna og karla 9 05. febrúar 2007
Frumvarp til laga um breytingu á útvarpslögum, nr. 53/2000 o.fl. 58 20. desember 2006
Þingsályktunartillaga um úttekt á hækkun rafmagnsverðs 5 14. desember 2006
Frumvarp til laga um embætti landlæknis, heildarlög 273 30. nóvember 2006
Frumvarp til laga um heilbrigðisþjónustu 272 30. nóvember 2006
Frumvarp til laga um opinber innkaup 277 27. nóvember 2006
Frumvarp til laga um almannatryggingar og málefni aldraðra 330 24. nóvember 2006
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum og skaðabótalögum 21 23. nóvember 2006
Frumvarp til laga um endurgreiðslu vegna kvikmyndagerða á Íslandi 95 23. nóvember 2006
Þingsályktunartillaga um afnám refsiákvæða vegna ærumeiðinga 294 23. nóvember 2006
Frumvarp til laga um niðurtalningu úrskurðarnefnda á sviði siglingamála 258 22. nóvember 2006
Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun 280 21. nóvember 2006
Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið 24 16. nóvember 2006
Frumvarp um breytingu á hegningarlögum nr. 19 12 febrúar 1940 20 03. nóvember 2006
Frumvarp til laga um sameignarfélög, heildarlög 79 01. október 2006
Frumvarp til laga um olíugjald og kílómetragjald ofl. 794 26. maí 2006
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum 793 26. maí 2006
Frumvarp til laga um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands 708 19. maí 2006
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Vísinda- og tækniráð 744 28. apríl 2006
Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun 731 26. apríl 2006
Frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum 25. apríl 2006
Frumvarp til laga um atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja) 771 25. apríl 2006
Þingsályktunartillaga um opinbera nefnd sem vinnur gegn kynbundnum launamun 224 19. apríl 2006
Þingsályktunartillaga um hreyfingu sem valkost í heilbrigðiskerfinu 2260 18. apríl 2006
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vegabréf, nr. 136 22. desember 1998. 615 03. apríl 2006
þingsályktunartillaga um mat á framtíðarhorfum og mannaflaþörf í atvinnugreinum, 67. mál. 67 24. mars 2006
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 5/1998 75 21. mars 2006
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða 272 01. janúar 0001
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt 81 01. janúar 0001
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins og lögum um umboðsmann skuldara. 206 01. janúar 0001
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn starfs) 311 01. janúar 0001
Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti í samgöngum 403 01. janúar 0001
Frumvarp um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996 739 01. janúar 0001
Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 827 01. janúar 0001